Hoe kan de kerk een plek zijn waar we nader tot elkaar komen, zonder de waarheid met bijbehorende scherpe randjes te omzeilen? Een brede groep christelijke netwerken, organisaties en kerken(koepels) nodigen geloofsgemeenschappen uit om elkaar vragen te stellen en verdieping te zoeken. Ze schreven een opinieartikel, gepubliceerd door het Nederlands Dagblad, en delen aanvullend op deze pagina inspiratie en verdiepingsmateriaal.

 

In gesprek

 1. Hoe ziet de boerderij en het platteland van de toekomst eruit, vanuit een bijbels perspectief?
 2. Wat is er nodig om recht te doen aan alle betrokkenen en wat heb jij daarin te bieden vanuit jouw situatie?
 3. Wat kan de kerk betekenen voor boerenfamilies die worden geraakt door de stikstofcrisis?
 4. Durven we dit thema te laten raken aan onze eigen levensstijl?
 5. Hoe kunnen we de (angst voor) polarisatie achter ons laten, en een gesprek voeren vanuit verwondering en dankbaarheid voor het feit dat de aarde ons dagelijks voorziet van voedsel?

Pastoraat:

 • Denk na over wat je kunt betekenen voor mensen in je eigen geloofsgemeenschap die te maken hebben met deze crisis. Meer informatie hierover vind je op kerkenenlandbouw.nl.

Gebed en vieringen:

 • Neem dit onderwerp mee in gebed.
 • Betrek boeren uit je omgeving concreet bij biddag en dankdag. 

Visie en verdieping:

Voorbeelden van projecten waar kerk en landbouw elkaar raken:

Actie en daadkracht:

 • Bekijk je inkoopbeleid als kerk: hoe kun je met waar je boodschappen doet lokale boeren die duurzaam boeren ondersteunen? 
 • Sluit voedselabonnementen af bij een lokale boer en deel die uit aan mensen met een kleine portemonnee. Zo krijgt de boer structurele inkomsten en een eerlijke prijs en maak je gezond eten bereikbaar voor mensen met een kleine portemonnee. 
 • Heeft jouw kerk zelf landbouwgrond? Ga in gesprek met je pachter(s). Bespreek in alle openheid de mogelijkheden om te komen tot bv. een meer natuurinclusief bedrijf en ga in gesprek over wat daar voor nodig is. Klik hier voor meer informatie.
 • Heeft jouw kerk vermogen? Overweeg om geld beschikbaar te stellen als investering en help zo een boer in jouw omgeving om om te schakelen naar meer natuurinclusieve landbouw. 

Het opinieartikel en de bovenstaande materialen kwamen tot stand in samenwerking met Annemarthe Westerbeek (A Rocha), Annemieke Buwalda (Groene Kerken), Cornelis de Schipper (Tearfund), mgr. Gerard de Korte (referent Kerk en Samenleving van de Nederlandse bisschoppenconferentie), Harmen Niemeijer (Micha Nederland), Jan Overeem (Christen Contact Agrarisch), Jan Wolsheimer (Missie Nederland) Marco Batenburg (Voorzitter Generale Synode, PKN), Matty van Leijenhorst (Laudato Si’ Alliantie Nederland), Niels Rook (CGMV) en Ron Methorst (lector bij Aeres Hogeschool). Deze organisaties zullen ook samen vormgeven aan een vervolg.