Zonnepanelen in kruisvorm

“Wat heeft de Schepper de aarde toch kunstig gemaakt. Wat valt er veel te genieten van de kleuren, geluiden en geuren in de natuur. Om stil van te worden: Heer, hoe heerlijk is Uw naam! Maar tegelijkertijd: wat is er een onrecht op deze aarde. Voor veel mensen wordt het dagelijkse bestaan bepaald door armoede, voortgekomen uit onrecht en uitbuiting van de schepping en de gevolgen daarvan. Mensen ver weg, maar ook dichtbij…”

 

Zo start in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Buitenpost in april 2012 een project van zes weken over gerechtigheid en beheer van de schepping, dat ‘Faire naaste’ wordt genoemd. Het idee komt uit een toerustingscommissie, die meer samenhang wil tussen kringen en bijbelstudieverenigingen. Deze commissie dient wijkteams onder leiding van een ouderling, diaken, kringleider en coördinator regelmatig met een onderwerp.

 

Uitgedaagd
Alle andere commissies in de gemeente worden bij dit project uitgenodigd en uitgedaagd om aan de slag te gaan met dit onderwerp. Dat leverde veel ideeën op. Uiteindelijk gaat de ‘Faire naaste’ op zaterdag 8 september van start met een ‘markt’, een proeverij van volkstuinproducten en van de wereldwinkel, een rondleiding in de Kruidhof (een bekende botanische tuin in Buitenpost), en het bekijken van (een deel van) de film “Wasteland”, over een kunstenaarsproject op de afvalberg van Rio de Janeiro.

 

Biologisch avondmaal
Iedere zondag preekt de voorganger ‘s ochtends over dit thema. Ook de kinderclub besteedt er aandacht aan, en de jongeren krijgen een speciale jeugddienst. Als in die periode het avondmaal wordt gevierd, gebeurt dat haast als vanzelfsprekend met biologisch brood en biologische wijn. Op die zondag houdt de gemeente ook een speciale inzameling voor de voedselbank in de omgeving. Een paar mensen takelen een groot weefraam de kerkzaal binnen, waar iedere zondag vóór de dienst en tijdens de collecte aan wordt gewerkt met afvalmateriaal. Tijdens de kerkdiensten krijgen gemeenteleden foto’s van de activiteiten van de afgelopen week, en op doordeweekse dagen een mailtje met gebedspunten, diaconale tips, vegetarisch recept en bespaartips. Ook via facebook en de website van de kerk komt alle informatie beschikbaar.

 

Fairplee
Dit bijzondere project eindigt op Micha Zondag half oktober, maar het thema blijft het hele jaar in beeld, dus in het lopende seizoen zal er regelmatig aandacht aan worden besteed.      
Zo gaan op Dankdag alle kinderen van groep één tot zes tasjes versieren en vullen met houdbare producten; kinderen van groep 7 en 8 delen ze vervolgens uit aan (oude) dorpelingen die wel wat ondersteuning kunnen gebruiken.

Tijdens een zendingsweekend gaat de gemeente aan de slag met het thema ‘Fairplee’, een actie van de ZOA waarbij wc-potten worden gepimpt en daarna verkocht voor het goede doel.

 

Verder komt er een filmavond met nabespreking over “Leef 58”, en op een zaterdag zal in het dorp zwerfafval worden opgeruimd. In het nabije Lauwersmeersgebied staan natuurtochten en een jeugdtocht gepland, er komt een ruilbeurs, een speciale ‘doe’-dag, en een lezing over klimaatverandering met weerman Reinier van den Berg. Verder wil de kunstcommissie naar aanleiding van de film “Wasteland” zelf een kleinschalig fotoproject opzetten en tijdens Kerst presenteren. Kerkleden die de verdieping zoeken, kunnen terecht bij de Micha Cursus. Op die manier hoopt de kerkenraad een bewustwording in de gemeente op gang te brengen.

 

Rijpen en verbinden
Langzaam rijpt zo nieuw beleid rond Micha. De toerustingscommissie wil alle plannen graag borgen, zodat de energie na afloop niet wegzakt. De organisatoren merken dat het creatief bezig zijn met goed en recht doen gemeenteleden met elkaar verbindt, praktisch én geestelijk. Er komt overleg met de kerkenraad en het dagelijks bestuur van de gemeente. En de ambtsdragers onderzoeken nu de mogelijkheid van een verbinding met een kerk in Afrika of India, en er zijn plannen om zonnepanelen op het kerkdak te plaatsen – als het kan in kruisvorm.