Het is soms zoeken naar mooie muziek over gerechtigheid. En dat terwijl de Bijbel vol staat met oproepen om te zorgen voor armen, verdrukten, weduwen en wezen. Zowel de wet, de profeten als Jezus roepen op om degenen die niet voor zichzelf kunnen opkomen, te beschermen. De Schrijvers voor Gerechtigheid, een collectief van schrijvers en muzikanten, maakt daarom sinds 2010 liedjes over recht doen.

 

Ze hopen dat deze liederen een nieuwe bewustwording creëren over de roeping van de Kerk als brenger van het Goede Nieuws en in het navolgen van Jezus.

Speciaal voor Micha zijn een paar van de liederen van hun eerste cd ‘Zeeën van recht’ beschikbaar gesteld. De tweede cd en liedboek ‘Licht aan’ komt uit aan het begin van de Lijdenstijd, begin maart. Bestel ‘Licht aan’ alvast of luister naar de oude nrs:

 

Zeeën van Recht

Het nummer Door de ogen van de ander (muziek) heeft als refrein een soort wisselzang en kan daarom met hulp van een voorzanger heel makkelijk door de gemeente worden meegezongen. In het lied wordt God geprezen als groot voorbeeld voor de schepping. ‘Laat me kijken met uw ogen. Laat me zien. Laat het blijken uit mijn daden wie ik dien. Leg uw woorden op mijn lippen. Maak mij wijs. Laat me leven zoals u.’ Tekst: Door de ogen van de ander.

 

Het tweede lied laat zich zingen als een gedicht. ‘U bewaart het overzicht’ (muziek) is een klein liedje over de God die de wereld draagt vanaf het begin. En die weet waar het eindigt, of zoals het lied zegt: U weet waar de eindstreep ligt. Volledige Tekst: ‘U bewaart…’. 

Het derde lied, de cd zelf bevat nog 12 prachtige liederen, gaat over Zeeën van recht (muziek). Over onrecht maar ook over rivieren van liefde. Tekst: ‘Zeeën van recht’.