Thema’s en pakketten 

De Micha zondag pakketten zijn vanaf 2011 online beschikbaar. Je kunt ze downloaden door op het pakket te klikken.

Micha Zondag 2021

Thema: Genieten van genoeg

Tekst: Leviticus 19:9-10

 

 

Micha Zondag 2020

Thema: Delen in Vrijheid

Tekst: Lucas 4: 18-19 

 

Micha Zondag 2019

Thema: De regenboog: Hoop voor mens én dier

Tekst: Genesis 9:9, 10

 

Micha Zondag 2018

Thema: Arm raak rijk – Rijk raakt arm  

Tekst: Deuteronomium 15: 7 & 11

 

Micha Zondag 2017

Thema: De knop om 

Tekst: Psalm 24:1

 

Micha Zondag 2016

Thema: Buigen om recht te doen

Tekst: Micha 6:8

 

Micha Zondag 2015

Thema: Mijn wereld op z’n kop 

Tekst: Marcus 10: 32-45

 

Micha Zondag 2014

Thema: Heel de schepping

Tekst: Jesaja 42: 1 – 7 

 

 

 

Micha Zondag 2013 

Thema: Ik hoor jullie klacht  

Tekst: Jacobus 5:4

 

 

Micha Zondag 2012 

Thema: Delen in overvloed 

Tekst: Jesaja 58: 6-8

 

Micha Zondag 2011

Thema: Op water en brood 

Tekst: Mattheus 5:6