Schijn licht op belasting… 

De klacht van de allerarmsten gaat vaak over financiële wanpraktijken. Zoals het niet betalen van belasting over grondstoffen uit armere landen in die landen zelf. Veel bedrijven maken gebruik van de verschillen tussen landen en zoeken uit hoe ze zo min mogelijk belasting hoeven betalen. Een internationaal probleem. Maar Nederland kan daarin dingen veranderen. Bijvoorbeeld door geen geheime aparte afspraken te maken met multinationals hoeveel belasting (hoe weinig) ze betalen.

 

Waarom?!
Waarom zou je belasting betalen? Dat vragen heel veel accountants, advocaten en adviesbedrijven zich ook af en daarom helpen ze graag grote bedrijven om geen of te weinig belasting te betalen. Bovendien is het officieel niet verboden, het mag…  Waarom dan wel betalen?

Omdat belasting broodnodig is voor een land. Je kunt er als regering scholen, ziekenhuizen, wegen en andere belangrijke zaken mee betalen. Daar gaat het mis in arme landen. Als zij belasting missen, doordat westerse bedrijven gewoon te weinig of niets betalen, kunnen er minder scholen en ziekenhuizen gebouwd. Dit gaat waarschijnlijk om zo’n 160 miljard dollar per jaar. Als je zo telt, kost niet betalen van belasting dus uiteindelijk mensenlevens. En het levert armoede op.  

 

‘Ik hoor jullie klacht’… Was het thema van Micha Zondag 2013. Honderden kerken en gemeenten gingen aan de slag met deze tekst uit Jacobus 5: 1-11. Daarnaast preekten nog eens duizenden buitenlandse zusterkerken over ‘Exposed: shining a Light on corruption’.  Wil je zelf meer doen aan armoede en financieel onrecht? Lees hier tips en ga aan de slag! Teken hierboven de Global Call of gebruik de papieren petitie op je werk of kerk (dat kan nog tot medio ’14).

 

Micha Zondag 2014
Dit jaar staat de Micha Zondag in het teken van ‘Heel de Schepping’, over herstel en recht voor heel Gods schepping. Geïnspireerd door Jesaja 42. We geloven dat God mensen tot rentmeester maakte van Zijn wereld. Een eervolle en verantwoordelijke taak: elke dag met Gods liefde zorgen voor een kwetsbare wereld en alles wat daarop leeft.

Download hier het kerkenpakket.