Verbonden met de internationale Micha-beweging zetten we in 2017 klimaatverandering op de agenda. Niet het gemakkelijkste onderwerp, maar wel een onderwerp dat onze aandacht nodig heeft. Ons thema voor dit jaar is daarom: De knop om. Waarbij we de nadruk leggen op God als Heer van de schepping. We kiezen bij dit thema als kerntekst voor Psalm 24 vers 1:

Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen. 

 

Waarom klimaatverandering?

Wat moeten we nu vanuit de bijbel met klimaatverandering? Moeten we ons daar als christenen ook al druk om maken? Het antwoord hierop ligt misschien toch meer voor de hand dan je denkt. Kijk eens naar de gevolgen van klimaatveranderingen. Akkers drogen uit en zelfs het kleine beetje eten dat net genoeg was om in leven te blijven, raakt op. Hele bevolkingsgroepen raken op drift, op zoek naar eten. Juist de armsten in deze wereld zijn de grootste slachtoffers van veranderingen in het klimaat. ‘Klimaatvluchtelingen’ noemen we hen. Als we aan deze mensen denken, in hun miserabele leefomstandigheden, komen we al snel heel dicht bij de Micha-onderwerpen zorg voor de ander en zorg voor de schepping. Daarnaast kun je ook zeggen dat wij, inwoners van het westen, met onze levensstijl en ons consumptisme, mede bijdragen aan klimaatverandering. En, omgekeerd, we ook, weliswaar bescheiden, bij kunnen dragen aan een omkeer. 

 

Psalm 24 en klimaatverandering

Van God is de aarde en niet van ons mensen. God is onze Schepper. De aarde en wij mensen zijn van Hem. Dat maakt ons enerzijds verantwoordelijk voor hoe we ermee omgaan. Maar tegelijk ook: die aarde is en blijft in handen van God de Heer, Koning van de schepping waar Hij ook voor zorgt. Wij hoeven de aarde niet te redden, God houdt die in zijn hand. Tussen die twee polen leven we en mogen we zorgen voor de aarde en wie erop wonen. We zoeken zo naar evenwicht tussen verantwoordelijkheid, actief bezig zijn en soms over-activisme enerzijds en gelatenheid, machteloosheid en soms wanhoop anderzijds. 

 

De knop om

Als je God ontmoet als Heer van de schepping dan gaat de knop om…. We worden ons ervan bewust dat ook klimaatverandering een onderwerp is waar we als christenen mee aan de slag moeten. Vanuit de gedachte dat God, de Schepper, de hele wereld in zijn hand houdt, maar wij wel onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Voor dat wat wij doen met Gods schepping en met de gevolgen daarvan voor onze naaste. Zonder dat we de suggestie wekken ‘het allemaal wel even op te lossen’. Maar wel in vertrouwen op Hem van wie de aarde is en alles wat daarop leeft.