Sprekers voor Gerechtigheid

Ieder jaar is er een Micha Zondag, maar een themadienst over gerechtigheid kun je iedere zondag organiseren. We hebben een aantal sprekers die daar graag aan meewerken.

 

Micha Nederland bestaat uit organisaties en kerken die zich inzetten in de strijd tegen onrecht. Ieder op zijn eigen manier. Graag komt er een spreker van deze organisaties bij jullie in de kerk of gemeente spreken! Ze spreken over het Micha Zondag thema ‘Arm raak rijk, Rijk raak Arm’ maar doen dit vanuit eigen achtergrond en ervaring.  

 

Spreker uit het Netwerk

Wanneer je een spreker boekt brengen wij jullie met de desbetreffende organisatie en/of spreker in contact om verdere afspraken te maken. Het boeken van een spreker kan door middel van de knop onder elke spreker. De onderstaande sprekers zijn aangedragen vanuit de organisaties uit het netwerk van Micha Nederland. 

Bertil Moraal

Spreken over Gods gerechtigheid en tegelijkertijd een wereld om je heen zien waar aan mensen geen recht wordt gedaan. Het is voor ieder mens een ongemakkelijk spanningsveld. We willen wel ‘goed doen’, maar armen die naar Europa komen vinden we anders of zelfs eng. En armen die ver weg zijn raken ons niet. Toch ben ik er van overtuigd dat God hen wel ziet. En dat Hij ons oproept om… niet koud te blijven. Hoe? Laten we samen die vraag stellen op de Micha Zondag!

 

Deze spreker is al geboekt

Paulien Zeeman

Paulien Zeeman (1955) is spreker, filosoof, docent, coach, spiritueel begeleider en mentor. “Ik ben diep doordrongen van Gods hart voor de armen. Ik wil vanuit Zijn liefde en bewogenheid een uitnodiging doen om betrokken te zijn bij de nood in de wereld.” Paulien spreekt graag voor studenten en vrouwen. Ze wil graag een boodschap brengen op hartsniveau.

 

Boek spreker

Jenne Minnema

Jenne Minnema (1981) Jeugdwerkadviseur / Creatieve concepten / Spreker.
Namens Stichting Red een Kind spreekt hij regelmatig over gerechtigheid. “Wat mij vooral trof was het woordje ‘raakt’ in het thema van dit jaar” zegt hij. “Want raakt onrecht ons nog wel echt? Of zijn we zo afgestompt door alles wat we dagelijks aan ellende zien en sluiten we ons af? Ik prikkel mensen graag om eens op een andere manier naar dit thema te kijken.” Jenne is ook te boeken voor een jeugddienst over dit onderwerp.

 

Boek spreker

Trinus Hoekstra

Mijn naam is Trinus Hoekstra. Ik werk bij Kerk in Actie, team binnenlands diaconaat. Voor Kerk in Actie is armoede een belangrijk thema. Collega’s van mij zijn bijvoorbeeld betrokken bij het Knooppunt Kerken en Armoede en bij het Kerk in Actie-project Kerk, Kinderen en Armoede. Zelf ben ik in het kader van de samenwerking met de Raad van Kerken op het moment betrokken bij het samenstellen van een bezinningsbrochure rond het thema ‘Werkende armen’. Het is een thema dat denk ik sterk raakt aan de Micha Zondag over armoede, de vraag naar gerechtigheid en hoe arm en rijk elkaar daarbij en daarin raken.

 

Boek spreker

Dorina Nauta


Kun je als rijke westerling echt begrijpen waar het evangelie over gaat? Regelmatig merk ik dat onze rijkdom ons onafhankelijk maakt van God, omdat we het zelf lijken te kunnen. God is heel duidelijk over de verantwoordelijkheid om te zorgen voor de armen. En daar is nog een wereld te winnen!

 

 

Deze spreker is al geboekt

Micha Nederland Sprekers

 

De onderstaande sprekers zijn niet verbonden aan één van de organisaties van Micha Nederland maar komen ook graag in je gemeente/kerk spreken. Hierin is Micha Nederland de schakel en verdere afspraken over een evt. spreekvergoeding etc. moet in overleg met de spreker worden afgestemd. Hier zijn we vanuit Micha Nederland niet verantwoordelijk voor. Door een van deze sprekers te boeken, brengen we jullie met elkaar in contact. 

 


Marije Vermaas

Marije Vermaas is contextueel theoloog en religiewetenschapper en tot 1 december tijdelijk coördinator bij MichaNederland. 

Hoe krijgt je geloof vorm in het leven van elke dag? Welke wijze levenslessen zijn er te vinden in de Bijbel over liefde, vriendschap en het leven? En waarom is de God die we leren kennen via Jezus zo uniek? Marije houdt ervan om haar brede kennis en ervaring als religiewetenschapper en contextueel theoloog praktisch en dichtbij te brengen. Kenmerkend voor haar lezingen en boeken zijn daarom de interactieve oefeningen en tips die aansluiten bij het dagelijks leven. Zo leer je op een andere manier te kijken naar de eeuwenoude verhalen en kom je onder de indruk van Wie God is en hoe Hij naar ons kijkt. En weet je ook wat je daar in je dagelijks leven mee kan. 

 

 

Boek spreker

Marije is geboekt voor de Micha Zondag 20 oktober 2019 maar nog wel voor een andere zondag te boeken. 


Bettelies Westerbeek

Bettelies Westerbeek (1984)  is Missionair Pionier bij ‘Geloven in Moerwijk’ in Den Haag. Hier werkt ze vanuit de Marcustuin in de wijk Moerwijk aan verbinding in de wijk en komt ze dagelijks in aanraking met mensen die onrecht ervaren. Daarnaast is Bettelies theoloog en spreker en spreekt ze regelmatig over kerk zijn in de huidige samenleving.

 

Bettelies is ook betrokken bij de wereldwijde beweging van Micha Global. In 2015 woonde ze ook Micah Conferentie bij in Peru.

 

 

Boek spreker


Hans Alblas

 

Hans Alblas (MA, theologie) beantwoordde op jonge leeftijd de oproep van Christus om Hem te volgen en bekend te maken. Is getrouwd, vader van een dochter en woont in Ermelo. Hans is onder de naam Omnicus actief in prediking, bijbelonderwijs en geestelijke begeleiding. Daarnaast werkt hij als relatiebeheerder voor Dorcas. Zijn missie is om volgelingen van Christus te inspireren, toe te rusten en te begeleiden in hun wandel met God. Sociale gerechtigheid is daar een vanzelfsprekend onderdeel van. Hans was lid van de werkgroep in 2015 en 2016 en vervult vanaf 2018 de rol van projectleider.

 

Boek spreker


Jaap Boersma

 Jaap Boersma (1964) heeft samen met zijn vrouw in 2014 het initiatief eeTze opgezet (http://eetze.nu/). Bij eeTze komen iedere donderdag ongeveer 40 buurtbewoners bij elkaar om samen te eten en te verbinden. Daar hebben de mensen weer gewoon tijd voor elkaar.

 

Jaap heeft zeven jaren op Sri Lanka gewoond en heeft veel ervaring in het werken in de ontwikkeling sector met name in Azië en Zuid Amerika. Hij combineert in zijn spreken vaak de thema’s armoede, ervaringen in ontwikkelingslanden en onze rol als christen in deze globaliserende wereld en hoe onze levensstijl negatief en positief effect kan hebben op anderen. Jaap is kerkelijk missionair actief in Zwolle en Kampen en aangesloten bij de Vrij Evangelisatie Zwolle (VEZ).

 

 

Boek spreker