Micha Zondag

‘Hierbij sluit Ik een verbond met jullie en met je nakomelingen, en met alle levende wezens die bij jullie zijn: vogels, vee en wilde dieren, met alles wat uit de ark is gekomen, alle dieren op aarde – Genesis 9: 9 -10. 

Vanaf 3 juni kun je hier het nieuwe materiaal voor de Micha Zondag downloaden. 


BewarenBewaren

BewarenBewaren