Doel 5 Verbeteren van de gezondheid van moeders

 Wat is er tot nu toe bereikt?

Het aandeel bevallingen in ontwikkelingsgebieden die werden begeleid door deskundig medisch personeel steeg van 56 naar 68% tussen 1990 en 2012. In 2012 kreeg 52% van de zwangere vrouwen de aanbevolen vier (of meer) prenatale bezoeken, dit is een stijging van 37% ten opzichte van 1990. De wereldwijde sterfteratio daalde met 45%. Ondanks deze verbeteringen wordt het Millennium doel om de moedersterfte in 2015 met driekwart te verminderen met deze cijfers niet gehaald. 

 

Uitdagingen

Bijna 300.000 vrouwen overleden wereldwijd in 2013 door oorzaken die te maken hadden met zwangerschap en geboorte.  In 2012 vonden er in ontwikkelingsgebieden 40 miljoen geboortes plaats zonder begeleiding van deskundig medisch personeel en meer dan 32 miljoen van deze geboortes vond plaats in landelijke gebieden. 

 

Meer info op: http://www.oneworld.nl/millenniumdoel-5    

 

Ook organisaties die zijn aangesloten bij Micha Nederland zetten zich in voor deze doelstellingen. Neem eens een kijkje op hun website en zie wat je ook voor hen (in gebed) kan betekenen. Klik hier voor de organisaties.

 

Gebedspunten

  • Dank God dat er nu meer deskundig medisch personeel is en er meer prenatale bezoeken plaatsvinden dan twee decennia geleden.
  • Bid dat landen hun middelen zullen aanwenden om meer medisch personeel te trainen en op te leiden om er voor te zorgen dat moeders, vooral in landelijke gebieden, adequate prenatale bezoeken krijgen en medische hulp tijdens de bevalling hebben.
  • Bid dat landen hun middelen zullen aanwenden om meer medisch personeel te trainen en op te leiden om er voor te zorgen dat moeders, vooral in landelijke gebieden, adequate prenatale bezoeken krijgen en medische hulp tijdens de bevalling hebben.
  • Lokale focus: Bid voor moeders en zwangere vrouwen in uw omgeving, voor bescherming en adequate gezondheidszorg.

Vader God, we danken U voor moeders. We danken U dat meer vrouwen nu prenatale bezoeken ontvangen en dat er meer deskundig medisch personeel is in armere landen. Maar we bidden dat initiatieven om nieuw medisch personeel op te leiden beschikbaar worden. We bidden dat overheden meer aandacht zullen besteden aan landelijke gebieden die vaak worden genegeerd en dat er extra zorg is voor de zwangere vrouwen in deze gebieden. In Christus Jezus bidden wij.