Micha Young Vluchtelingen

 

Kunnen we alle vluchtelingen wel helpen? Wordt Europa overspoeld met vluchtelingen? Hoe zit het met economische ‘gelukzoekers’? En wat is opvang in de regio? Veel jongeren vinden het lastig om hun houding ten opzichte van vluchtelingen te bepalen. Daarom is er nu het werkboek ‘Recht doen aan vluchtelingen’. Ga aan de slag met je jeugdgroep, club of catechesegroep en ontdek wat wij kunnen betekenen voor vluchtelingen.

 

Miljoenen mensen zijn op de vlucht voor geweld, droogte en vervolging. Wij kunnen deze problemen niet oplossen, maar wel iets betekenen voor mensen die alles achter moesten laten. Micha Nederland en ZOA hebben de handleiding ‘Recht doen aan vluchtelingen’ ontwikkeld om jongeren te betrekken bij vluchtelingen. We dagen jongeren uit om hun mening tegen het licht van de Bijbel te houden. En we helpen ze  om concrete stappen te zetten in de richting van een levensstijl die andere mensen, ook vluchtelingen, recht doet. Want God wil ons allemaal inschakelen in Zijn Koninkrijk!

 

Deze speciale uitgave is een aanvulling op de bestaande Micha Young materialen. 

 

Bestel de materialen

 

Bij de Micha Young editie zijn een aantal aanvullend materialen beschikbaar. Deze zijn hieronder beschikbaar.

Bekijk de preview