Wat te doen na Micha Young? 

Wil je verder aan de slag met de thema’s van Micha Young, check dan onderstaande aanbod:Young logo klein DVN

 

 

De Maak Meer Marathon (Verre Naasten)
Is één van de acties van Verre Naasten Young, speciaal voor scholen, kerken, groepen of door jou te organiseren! Je wordt zelf partner van een zending- en hulpverleningsproject en zorgt er met zelfbedachte acties voor dat het project uitgevoerd kan worden. Jij en je team krijgen een startkapitaal dat verveelvoudigd moet worden. Jullie bedenken leuke acties om meer te maken van het startkapitaal. Met een eigen online actiepagina op www.mijnmission.nl , gevuld met je eigen foto’s en filmpjes, zamel je geld in. Nieuwsgierig hoe het werkt? Bekijk het op: http://verrenaasten.nl/jongeren-middelbare-scholen

 

Nacht Zonder Dak (Tear)

 

Nacht Zonder Dak is een actie van Tear waarbij je één nacht met een groep van de kerk, school of jeugdhonk, doorbrengt in een zelfgemaakt krotje van plastic en kartonnen dozen. De opbrengst van de Nacht Zonder Dak gaat naar straatjongeren projecten van Tear. logo

Door deze actie ervaar je hoe het is om straatjongere te zijn: buiten overnachten, koude tenen, vroeg wakker en herrie om je heen. Straatjongeren hebben vaak geen andere keus. Als deelnemer laat je je sponsoren door familie, vrienden, de kerk of bedrijven. Zo krijgen straatjongeren hoop op een nieuwe toekomst.

 

Organiseren
Wil jij ook een Nacht Zonder Dak organiseren met je jeugdgroep, school of kerk in jouw woonplaats? Je kunt je hier aanmelden als organisator. Je krijgt dan een pakket met materialen en een draaiboek thuis gestuurd, waarmee je aan de slag kunt.

 

“Ik vind het een geslaagde manier om jongeren bewust te maken van het leed in de wereld, om ook eens te ervaren hoe het is hoe straatkinderen leven. Dat op een gezellige manier en tegelijkertijd geld in zamelen, daardoor maak je echt een verschil voor straatkinderen.”  deelnemer van Nacht Zonder Dak

 

Togetthere (ICCO)

 

Je weet diep in je hart best dat geluk in andere dingen zit dan in geld of materiële bezittingen. Maar omdat je nu eenmaal in een rijk land woont, kan het wel eens moeilijk zijn om geluk los te zien van alles wat je bezit. Mensen in ontwikkelingslanden hebben vaak geldgebrek. Toch is niet iedereen daar per definitie ongelukkig.

 

Togetthere-wereldgroepen reizen een aantal weken door landen waar Kerk in Actie en ICCO projecten vanuit Nederland ondersteunen. Er vinden allerlei bijzondere ontmoetingen plaats. Zo ontdek je tgt
dat onder andere levenskunst niet alleen zit in materiële bezittingen.
Dat je kunt genieten ook als je weinig of niets bezit.

Dat rijkdom niet in geld is uit te drukken.

 

Een verrijkende ervaring die je meeneemt naar huis. En waar je mee verder gaat.

De groepsreizen van Togetthere zijn er op gericht om na je reis je ervaringen te delen

met anderen. Togetthere ondersteunt je daarbij met concrete ideeën.

Seven (JOP

 

Hoe maak je jongeren enthousiast voor diaconaat?

 JOP heeft hiervoor praktisch materiaal ontwikkeld: SevenSeven daagt jongeren uit om aan de hand van actuele filmpjes en aansprekende werkvormen aan de slag te gaan. De concrete voorbeelden en suggesties in dit materiaal sluiten aan bij de zeven werken van barmhartigheid.
Met Seven wil JOP jongeren helpen om te werken aan een diaconale houding. In de zeven bijeenkomsten ontdekken de deelnemers dat diaconaat meer is dan ‘acties’ of ‘geld geven’. Kernpunten van Seven zijn: ontmoeting met de ander (direct en indirect), persoonlijke ervaring en wederkerigheid. En natuurlijk ontdekken de jongeren wat diaconaat te maken heeft met het geloof.

 

Voorbeeld

Bekijk hier een onderdeel uit Seven om een indruk te krijgen van het materiaal.

Seven is voor € 49,- te bestellen in de webwinkel van JOP, of via [email protected] of tel. via 030 – 880 17 24.

Just Care! Lespakket (ZOA, Woord & Daad e.a.)

 

Just Care ontwikkelt lesmaterialen voor het voortgezet onderwijs over armoedeproblematiek. In de afgelopen jaren zijn lespakketten ontwikkeld over de verdeling van voedsel en water, over hiv-aids en eerlijke handel. Daarnaast is het ‘Het Dorp’ gelanceerd, dat gebruikt kan worden in een projectweek. Met Just Care willen Woord & Daad en ZOA een link leggen tussen het leven van jongeren hier en jongeren in ontwikkelingslanden. 

 

Update lespakketten

Door de lespakketten regelmatig te updaten houden we het lesmateriaal actueel en aansprekend. In de afgelopen periode zijn de lespakketten Voedsel en Water compleet herzien. De lespakketten Handel, Hiv-aids en ‘Het Dorp’ worden momenteel ge-update. Deze lespakketten zijn slechts op aanvraag verkrijgbaar. Neem daarvoor contact met ons op.


Wees Eerlijk

De pakketten over Voedsel, Water en Handel zijn onderdeel van de Wees Eerlijk campagne. Deze lessen zijn kunnen zelfstandig door u als docent worden gegeven. Maar u kunt er ook voor kiezen om deze onderwerpen steviger neer te zetten door Wees Eerlijk uit te nodigen op uw school. Wees Eerlijk verzorgt graag een themadag én een wedstrijd op uw school waarbij scholieren worden uitgedaagd om de wereld een stukje eerlijker en rechtvaardiger te maken. Deze campagne wordt medegefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Meer informatie is te vinden op www.weeseerlijk.nl.


Aansluiting bij het onderwijs

De lespakketten van Just Care zijn ontwikkeld voor de derde klas van het vmbo. Er zijn echter extra opdrachten aan toegevoegd voor havisten en vwo’ers, zodat het materiaal ook op deze niveau’s kan worden ingezet in de tweede en derde klas. De lessen sluiten aan bij de kerndoelen en eindtermen van verschillende vakken en kunnen daarom als vervanging of verdieping voor bestaande lessen worden ingezet!

Zip your Lip?! Tell me more…  (World Vision)

 

Zip your Lip is een levensveranderende actie met maar één opdracht voor jou. 24 uur je boterhammen en alle andere lekkere dingen laten staan en daarmee geld ophalen voor de kinderen in Zuid-Soedan. Op deze manier ervaar je voor even wat jouw leeftijdsgenoten aan de andere kant van de wereld dagelijks voelen. Het geld dat jij ophaalt, gebruikt Zip your Lip om kinderen in Zuid-Soedan een gezonde en veilige toekomst te geven.

 

Super leuk als jij je op deze manier wilt inzetten voor kinderen in armoede. Dat kan alleen maar ook met een paar vrienden of vriendinnen of misschien wel met jouw middelbare school. Aanmelden kan via de website (link: www.zipyourlip.nl). Laat iedereen weten dat je mee doet en haal zo veel mogelijk sponsorgeld op. Toffe ideeën voor de invulling van je actiedag vind je op de website.

 

“Voor mij was Zip your Lip maar een dag niets eten, maar ik besef me dat leeftijdsgenootjes in Afrika veel vaker 24 uur geen eten krijgen. Wij kunnen het verschil maken.”  Youth Ambassador Marjorie. 

Soul Action – het  jongerenplatform van Tear en Soul Survivorsoulaction

Soul Action is het jongerenplatform van Tear en Soul Survivor. Wij mobiliseren jongeren zodat zij dichtbij en ver weg met een bewogen hart uitreiken naar de armen, verdrukten en verlorenen die deze wereld kent.

 

Wat wij doen

Soul Action maakt jongeren bekend met de 

benarde leefsituatie van miljoenen mensen op deze wereld. Wij geven uitleg over deze problematieken en maken jongeren en jeugdgroepen bekend met Gods missie voor deze mensen en wat de kerk daarin kan betekenen. 

 

Hoe wij dit doen

Om jongeren en jeugdgroepen te helpen verzorgt Soul Action kant-en-klare acties, organiseren wij evenementen en bieden wij diverse onderwijs/trainingsmogelijkheden aan. Naast deze praktische dingen doet Soul Action er alles aan om jou, iedere keer als je in aanraking met ons komt, geïnspireerd en met een verlangen naar recht te laten vertrekken.

 

Waarom we dit doen

Omdat we geloven dat het God meer geïnteresseerd is in wat we doen, dan in wat we niet doen. En omdat we geloven dat de kerk op haar best is als zij andere mensen dient.

 

Kijk snel verder op onze site www.soulaction.nl 

World Servants 

Wat doen we?

World Servants biedt iedereen tussen de 16 en 75 jaar een ervaring die niet zonder gevolgen blijft. Met onze bouwprojecten willen we namelijk bereiken dat:

  • Een gemeenschap uit een ontwikkelingsland een stap verder komt. Met een concreet bouwproject zoals een school of kliniek helpen we de mensen zich verder te ontwikkelen;
  • Mensen uit Nederland enthousiast worden om te dienen, ver weg en dichtbij.

Waarom doen we dit?

World Servants gelooft dat Jezus ons heeft geleerd om te dienen. Omdat het geloof in Hem het fundament is van ons werk, willen wij zoveel mogelijk mensen laten ervaren dat iedereen kan dienen, ieder met zijn of haar eigen mogelijkheden.

 

Hoe doen we dit?

Jaarlijks gaan er zo’n 750 mensen met ons uit heel Nederland op pad naar een ontwikkelingsland. Daar bouwen ze aan bijvoorbeeld een school of kliniek. Onze projecten duren twee tot drie weken. In die tijd gebeurt er veel. Aan het eind van de drie weken staat er een gebouw waar de hele gemeenschap iets aan heeft. Onze lokale partnerorganisatie helpt erbij dat er een leraar voor de klas komt en dat er lesboeken zijn.

 

Maar, deelnemers aan de projecten veranderen ook zelf. De ontmoeting met de lokale bevolking maakworld servantst diepe indruk. Je praat en bouwt met ze en misschien speel je ook wel een potje voetbal. Ook verblijven de groepen dichtbij de gemeenschap. Je zult leren dat je iets voor een ander kunt betekenen, ver weg én dichtbij.

 

Wij bereiden de projecten voor, zorgen voor goede begeleiding tijdens het project en blijven na het project nog vijf jaar bij de gemeenschap betrokken.

 

Kijk voor meer informatie op www.worldservants.nl