Aan de slag met Micha Young

WAT IS MICHA YOUNG?

Micha Young is een project voor jongeren vanaf 15 jaar over goed en recht doen. Dit project helpt jongeren om bewust te leven, zichzelf te veranderen en daardoor in hun omgeving (de wereld) iets van Gods licht te laten zien.

 

In vier bijeenkomsten en één weekend worden jongeren uitgedaagd om hun geloof in daden om te zetten. Geloven en doen horen bij elkaar. Dat wat je gelooft en dat wat je doet, vormen één geheel. Micha Young helpt jongeren op weg om concrete stappen te zetten in de richting van een meer duurzame en sociale levensstijl. Ook moedigt Micha Young jongeren aan om stil te staan bij het milieu. Zo laat Micha Young de jongeren ontdekken dat zij het verschil kunnen maken.

 

VOOR WIE IS MICHA YOUNG GESCHIKT?

Micha Young is geschikt voor jeugd-groepen (14+) in kerken of gemeentes. Het materiaal kan ook gebruikt worden voor catechese of op middelbare scholen. Belangrijk bij dit project is dat zowel de (jeugd)leiders als de groep jongeren gemotiveerd zijn om met de inhoud van Micha Young aan de slag te gaan. Dit project wil niet vrijblijvend zijn, maar aanzetten tot concrete acties en eventuele verandering van  levensstijl.

 

WELKE ONDERWERPEN KOMEN AAN BOD BIJ MICHA YOUNG?

Micha Young gaat over onrecht ver weg en dichtbij. De drieslag People, Planet en Profit is terug te vinden in de opbouw van de bijeenkomsten. Onderwerpen die aandacht krijgen zijn: hoe ga je om met de mensen om je heen en bijvoorbeeld vluchtelingen in ons land? Hoe kijk je aan tegen de natuur en wat kan jij doen om duurzamer te leven? Maar ook kijkt Micha Young bijvoorbeeld naar de productie van de kleding die we dragen en de mobiele telefoons die we kopen.

 

De bijeenkomsten bestaan uit allerlei werkvormen zoals spellen, opdrachten, multimedia en gespreksgroepjes. Daarnaast worden alle onderwerpen belicht vanuit de Bijbel door middel van interactieve studies.

 

HOE START IK MET MICHA YOUNG?

Micha Young kun je zelf starten wanneer je het materiaal in huis hebt. Het cursusboek  à €27,50 kun je hier op de website bestellen. Voor meer informatie en vragen kun je contact opnemen via [email protected].