Wouter de Jong nieuwe vz Micha Nl

Per juni is Wouter de Jong benoemd als nieuwe voorzitter van Micha Nederland. De burgemeester van Houten neemt het stokje over van huidig voorzitter Marnix Niemeijer. De Jong is sedert zijn studietijd nauw betrokken bij projecten rondom sociale en ecologische gerechtigheid. 

 

De kersverse Michavoorzitter ziet recht doen aan medemens en schepping als: “Onderdeel van Gods opdracht aan ons.” De Jong stelt: “Onze leefwijze is niet vrijblijvend, maar heeft gevolgen voor de aarde en mensheid ver weg en dichtbij. Door de globalisering van economie en informatie is dat steeds duidelijker te ervaren. Graag zet ik mij in om de eeuwenoude boodschap van Micha zes vers acht te vertalen naar een hedendaags handelingsperspectief voor kerken en christenen in Nederland.”


Voormalig voorzitter Niemeijer is inmiddels aan de slag als voorzitter van Micah Challenge, de internationale campagnepoot van de Michabeweging. Niemeijer vindt het inspirerend om betrokken te zijn bij de wereldwijde beweging van honderden kerken en organisaties : “Voor velen van onze mede wereldburgers is er geen sprake van een menswaardig, schepperwaardig, bestaan.  Te veel mensen leven nog in extreme armoede. Micha’s inzet op een open en eerlijk landsbestuur en eerlijke internationale afspraken moet in dat licht worden gezien. Het is bijzonder om te zien hoe alle nationale Micha bewegingen daar hun steentje aan bijdragen.”

 

Zuiden
Micha Nederland komt voort uit een wereldwijd netwerk van talloze kerkgenootschappen en organisaties, die samen strijden tegen onrecht. De beweging startte in het Zuiden van de wereld en vormt een bijzondere mix van mensen uit allerhande culturen en landen. Allen zijn geraakt door een specifieke bijbeltekst van de profeet Micha die opriep om ‘goed en recht te doen en daarin trouw te zijn’.

 

Recht doen
In Nederland startte het Micha netwerk zeven jaar geleden met de Micha Cursus, een praktische cursus over goed en recht doen. Later volgde Micha Young, een project voor jongeren over gerechtigheid. Het netwerk is daarnaast bekend van de jaarlijkse Micha Zondag, die inmiddels door duizenden kerken wereldwijd wordt gevierd rondom Wereldarmoededag.