Westerbeek per juli nieuwe coördinator Micha Nl

Per 1 juli wordt Annemarthe Westerbeek de nieuwe coördinator van Micha Nederland. Westerbeek is op diverse manieren betrokken bij het thema van Micha Nl. Na een studie Sociale Geografie werkte ze aan meerdere projecten op het gebied van bewustwording en ontwikkelingssamenwerking. Waaronder het ‘Wees eerlijk-project’ dat ZOA en Woord & Daad eerder opzetten voor jongeren. Daarnaast zet ze zich in voor haar multiculturele woonwijk Zuilen in Utrecht

 

De nieuwe Michacoördinator heeft naar eigen zeggen een passie om jong en oud te betrekken bij de (internationale) samenleving. Met het netwerk van Micha Nl hoopt ze mensen kritisch na te laten denken over vragen als: “Hoe kan ik recht doen aan mijn buurman/buurvrouw in de straat, maar ook aan hen die in landen wonen waar welvaart niet zo vanzelfsprekend is? Hoe maak ik keuzes waarin ik Gods schepping respecteer en rekening houd met komende generaties?”

 

Schepping
Westerbeek vind het belangrijk om daarin zelf ook open blijven staan voor aanscherping. “Ik geloof dat wanneer wij allen recht doen aan de ander en aan Gods schepping, wij samen kunnen bouwen aan Gods prachtige en wonderbaarlijke koninkrijk.”

Westerbeek neemt het stokje over van voormalig coördinator Jacolien Viveen die eind juli met zwangerschapsverlof hoopt te gaan.

 

Netwerk

De Michabeweging is wereldwijd actief tegen onrecht sinds eind jaren negentig. Het Nederlandse netwerk, bestaande uit 26 kerkgenootschappen en organisaties, is van recenter datum. De afgelopen jaren werden zowel de Micha Cursus, Micha Young en de tweejaarlijkse Monitor ontwikkeld. Daarnaast haakt het netwerk aan bij de in oktober internationaal gevierde Micha Zondag en de wereldwijde campagne ‘Exposed: shining a Light on corruption’. Activiteiten van Micha Nl zijn er op gericht om met name kerkmensen bewust te maken van sociale en ecologische gerechtigheid.