“We zitten allemaal samen in dezelfde kano”

Door Annemarthe Westerbeek, coördinator Micha Nederland

Afgelopen weekend was ik in Bonn.Vanuit heel Europa en van verschillende werelddelen kwamen christenen samen om te laten zien en horen waarom we juist als kerk en christenen ons mogen, willen, en in mijn ogen moeten, inzetten om klimaatverandering en gevolgen ervan tegen te gaan.

 

Vanuit voorbeelden die we dit weekend hoorden uit India, Zambia en Europa klinkt de urgentie door. Om de voorzitter van de COP23 uit Fuij in speech te citeren: “We zitten allemaal in dezelfde kano als het gaat om klimaatverandering.” We hebben er niets aan als we blijven wijzen naar de regeringen op welk niveau om de klimaatproblemen op te lossen. Wereldwijd zullen regeringen, de private sector, maatschappelijke instellingen en eenieder die onderdeel is van een lokale samenleving moeten samenwerken. Dit zijn u, jij en ik. Wij zitten ook in die kano.

 

God als schepper

Meer dan 20.000 onderhandelaars in Bonn maken zich druk om onze wereld en de gevolgen die klimaatverandering te weeg brengt voor alles wat deze wereld bewoont. 20.000 mensen waarvan het grootste gedeelte waarschijnlijk niet gelooft in God als Schepper van de aarde. Wij geloven wel in God als schepper van deze aarde, en weten hoe Hij het bedoeld heeft. Juist daarom zouden we als christenen en kerken voorop moeten lopen in zorg voor Zijn schepping.  

 

Zorg voor de schepping

Iedereen heeft verschillende motivaties om bezig te zijn met klimaat en zorg voor de gehele schepping. Maar voor mij, als christen, is het onderdeel van mijn geloof. Door te geloven in God als schepper van hemel en aarde wil ik voor zijn schepping zorg dragen. Toen God de wereld schiep was Hij blij met wat Hij had gemaakt, Hij verheugde zich in alles en zag op de 6e dag dat het zeer goed was. Daarna gaf Hij het beheer en behoud ervan aan ons als mensen (…). Daar kennen we allemaal het resultaat van. Maar we mogen ook geloven dat het daar niet ophoudt. Want God heeft Zijn wereld zo lief dat Jezus als mens op de aarde geboren wordt en sterft aan het kruis. Jezus bracht niet alleen verzoening voor ons als mensen maar voor heel Zijn schepping. Vanuit die hoop mag ik weten, ervaren en leven dat wanneer Jezus terugkomt de gehele schepping vernieuwt zal worden. Van mens tot dier van plant tot insect, alles wat leeft maakt Hij weer heel.

 

Klimaatverandering in de kerk

Als je mij vraagt: moeten wij ons als christenen en in onze kerken druk maken om een thema als klimaatverandering? Dan kan ik niets anders antwoorden dan, ja daar moet, mag en bovenal wil ik mij druk om maken en wil ik zoeken naar manieren waarop ik zorg kan dragen voor Zijn schepping en God als Koning van Zijn schepping kan dienen.

 

In deze basis vonden we elkaar in Bonn en mochten we drie dagen lang met verschillende generaties dit geluid laten horen. Wereldwijd brengt Micah Global (in Nederland ‘Micha Nederland’) christenen bij elkaar om na te denken en elkaar te inspireren om aan de slag te gaan in Gods Koninkrijk, om daarin in zorg te dragen voor de Schepping en recht te doen aan eenieder die de aarde bewoont.

 

Met het thema ‘Vernieuw je wereld’ vraagt Micha Nederland aandacht voor klimaatverandering en de visie daarop vanuit ons christelijk geloof. Samen met GroeneKerken organiseren we de ‘Vernieuw je wereld-inspiratietour’, deze is op donderdag 23 november in Ede.