Verduurzaam je kerk

De Groene Kerkendag is de landelijke ontmoetingsdag voor kerken die verduurzaming serieus nemen. Deze dag wordt op zaterdag 14 december 2013 in Houten gehouden.

Deze dag, boordevol inspiratie en informatie, kan u helpen om praktische tips te krijgen, samen stil te staan bij het waarom van onze aandacht voor de schepping en om medestanders binnen andere kerken te ontmoeten. En nog even voor de zekerheid: de dag is van en voor mensen uit een breed scala kerkgenootschappen. Voor de schepping zorgen we samen!

 

Hieronder vindt u de belangrijkste ‘onderdelen’ van de ontmoetingsdag op 14 december 2013.

 

De aftrap voor het programma wordt gegeven door Karin van den Broeke, voorzitter van de synode van de PKN. Zij verzorgt de liturgische opening van de dag. Daarna leidt Martine Vonk ons door de ochtend en de middag. Martine is een passievolle deskundige op het vlak van verduurzaming.

 

Levensstijl

We gaan vervolgens in op het verband tussen duurzame levensstijl en geloof. Jaap van der Windt vertelt van zijn beweegredenen en praktische ervaringen in zijn kerk. Verder is er die ochtend uitleg over het belang van het nieuwe energieakkoord (SER) voor kerken en burgers. Vrijwilligers verduurzaming van de Pinstergemeente in Gouda en de NGK in Bunschoten vertellen u erover. Zij waren vanuit hun werk bij de totstandkoming van dit energieakkoord betrokken.

 

Groene kerk: wie?

In het tweede deel van de ochtend maakt u kennis met kerken die zich in het afgelopen jaar aanmeldden als ‘Groene Kerk’ en vertellen we u over het nieuwe online hulpmiddel om uw kerk duurzamer te beheren. Deze ‘toolkit duurzaam kerkbeheer’ wordt op de GroeneKerkendag officieel in gebruik genomen. De toolkit kwam tot stand met behulp van heel wat deskundige vrijwilligers uit plaatselijke kerken. Met dit hulpmiddel wordt duurzaam kerkbeheer een stuk makkelijker te realiseren!

 

Ideeen

Vanaf twaalf uur is er volop ruimte om onderling ideeën uit te wisselen. We zorgen ervoor dat mensen uit de verschillende regio’s van het land elkaar makkelijk kunnen vinden. Ook is er een informatiemarkt met organisaties die het werk van plaatselijke kerken ondersteunen. De gastkerk zal proberen de lunch (zoveel mogelijk) verantwoord en smakelijk te maken.

 

Workshops

In de middag zijn er workshops over zaken als ‘het enthousiasmeren van de geloofsgemeenschap’, de rol van de voorganger en de kerkenraad’, ‘duurzaam omgaan met geld’, ‘jong en duurzaam’, ‘duurzaam kerkbeheer’, ‘vergoeden van CO2 uitstoot’, enz.

 

Praktisch

De GroeneKerkendag wordt gehouden in de Opstandingskerk, Het Kant 1, 3995 DZ Houten. Inloop 09.30 uur, aanvang programma 10.00 uur.  Kosten € 10,–

 U kunt zich hier aanmelden.