Start Exposed: schijn licht op corruptie

Half maart start het wereldwijde Michanetwerk, Micah Challenge, met een nieuwe campagne.  Onder de titel ‘Exposed: shining a Light on corruption’, protesteren christenen overal ter wereld tegen oneerlijke financiële praktijken. Van demonstraties op ‘Black Monday’ in Uganda, tot nul-roepiebiljetten in India en een online petitie: de global call.

 

Aangemoedigd door Bijbelteksten als Amos 5: 12 en Kolossenzen 3:5 en de Exposedcampagne van Micha wordt wereldwijd steeds meer actie gevoerd tegen corruptie.

Zo gaan Maleisische kerken en actiegroepen  aan de slag met steekpenningen. De illegale geld uitstroom vanuit Maleisië bedraagt 64 miljard per jaar, waardoor het ‘s werelds nummer twee is na China. Daarbij was Maleisië ook ‘wereldkampioen’ in omkoping 2012. Geen cijfers om trots op te zijn menen de Maleisische kerken. Ze voeren daarom campagne om licht te laten schijnen op steekpenningen, ook op het ‘kleine omkopen’. Omdat dit altijd de allerarmsten raakt uiteindelijk.

 

Steekpenningen
Indiase kerken gingen aan de slag met Exposed door samen met actiegroepen de ‘zero rupee’ in te zetten. Bij de vraag naar smeergeld levert  men een nul roepie bankbiljet aan. Dit gaf al een schokgolf onder corrupte ambtenaren. Doordat dit nul roepiebiljet zo vaak wordt ingezet, start er een gedragsverandering onder ambtenaren.

 

Gearresteerd
Ook in Uganda protesteren veel mensen tegen corruptie, mede geïnspireerd door de Exposedcampagne van Micha. Ze doen dit elke maandag in het zwart gekleed op ‘Black Monday’. Een van hen, de Anglicaans bisschop Zac Niringiye, is daarvoor tijdelijk gearresteerd. Hem hangt vervolging boven het hoofd.  

 

Tekenen
Micha Nederland hoopt rond Micha Zondag, 20 oktober dit jaar, ook op eigen wijze aan te haken bij de Exposed Campagne. Momenteel is Micha in Nederland vooral bekend van educatief materiaal over sociale gerechtigheid zoals de Micha Cursus en Micha Young dat dit voorjaar officieel wordt gelanceerd.
Sinds vorig jaar zet het Michanetwerk, waarin diverse kerkgenootschappen nauw samenwerken, nog sterker in op lobby. In maart gebeurt dit ondermeer met een oproep om de Global Call te tekenen via www.exposed2013.com. Direct tekenen kan hieronder: