Staphorst loopt warm voor Micha

Micha Cursus in Staphorst

 

Een groep gemeenteleden actief tijdens een praktijkdag

 

Elk jaar of om het jaar een project voor de hele gemeente? Waaraan jong en oud kan meedoen? De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Staphorst heeft er al veel ervaring mee. Maar toen ouderling Berend Poelarends het idee van de Micha Cursus introduceerde, meldden zich maar liefst zeventig deelnemers. 30- en 40-plussers die het voorheen weleens lieten afweten, waren nu ruim vertegenwoordigd. Blijkbaar leven de Micha-thema’s, constateerde hij. En ook het praktische karakter van de cursus sprak aan. Zo gingen in deze kerk acht groepen van start.

 

De informatie over de Micha Cursus had Berend uit de eerste hand. Tijdens een Micha-bijeenkomst spraken hij en zijn predikant met medewerkers, bladerden door het materiaal en luisterden naar ervaringen. Na afloop wisten ze: Micha zou hun volgende project worden. Maar ze wilden ook andere kerken uitnodigen om mee te doen. Een artikel in een regionale krant leverde acht belangstellenden uit de PKN op, plus een paar van de Hersteld Hervormde gemeente.

 

Open sfeer

De Micha Cursus werkt wekelijks met twee modules. Berend besloot de acht cursusgroepen telkens één module te laten behandelen. Dan gaf de predikant in zijn preek aandacht aan de andere. Zo kwamen alle thema’s aan bod. En het werkte: in het gemeenteleven stond Micha vier maanden centraal. ‘De cursus zelf werd als zeer positief ervaren’ vertelt Berend. ‘De thema’s komen dichtbij, daardoor word je echt geraakt.’ Wat hem ook opviel: ‘je gaat er samen doorheen. Tijdens vorige projecten kon het er stevig aan toe gaan, bijvoorbeeld over de rol van de kerk. Ditmaal verliepen discussies in een open sfeer. Iedereen voelde: dit gaat ons allemaal aan, en we zoeken allemaal onze eigen plek daarin.’

 

Oplossingen

In Staphorst is landbouw nooit ver weg. Een thema als voedsel is dus voor de meesten herkenbaar. ‘Toch bleek het nodig stil te staan bij ons dagelijks eten’, merkte Berend op. De bewustwording dat het anders kan is er al. Maar grote mondiale problemen als armoede en klimaatverandering leiden bij menigeen tot een machteloos gevoel. ‘Ook wij liepen daar tegenaan. Maar dat is nou het mooie van de Micha Cursus: het zijn de jongeren die ons voorgaan in het zoeken naar oplossingen.’

 

‘Stop met de reclamefolders, plak een ‘nee’-sticker op de deur’ 

 

Reclamefolders

Tijdens het gemeentebrede project waren ook de jeugdverenigingen bezig met Micha. Op een zondag liep een groep tieners naar voren en wilde voor de dienst begon iets kwijt. ‘Stop met de reclamefolders. Plak een ‘nee’-sticker op de deur.’ Ze hadden uitgerekend dat voor alle folders die in één jaar bij de gemeenteleden in de bus vielen, zeventig bomen moesten worden gekapt. Zo verspillen we dus natuur. Dat moest maar eens afgelopen zijn.

 

Schilderen en bloemschikken

Voor de praktijkdag trok de kerk een maand uit. Iedereen moest de gelegenheid krijgen mee te doen. Dus werden meerdere avonden en zaterdagen gepland. Een groep maakte een bos schoon. Een andere groep ging aan de slag met een kamer in een instelling voor begeleid wonen. Elders werden een oude keuken en een tuin opgeknapt, en gingen cursisten met demente ouderen schilderen en bloemschikken. Het bleef niet bij eenmalige ontmoetingen. Sommige cursisten abonneerden zich op een biologische voedselpakket. Anderen bleven contact houden met ouderen of maken kamers schoon. Er zijn kerkleden die meedoen met de jaarlijkse actie ‘Nederland Schoon’. En een groep tieners gaat nog steeds pannenkoeken bakken in een bejaardentehuis.

 

Deze acties laten zien dat de impact van een gemeentebreed project rond Micha groot kan zijn. Een verrassende uitkomst is de relatie met de PKN, wiens gebouw de gereformeerd-vrijgemaakten huren. Voorheen was de relatie vooral zakelijk. Maar nu PKN’ers met de cursus hebben meegedaan, zijn beide kerken van plan na te denken wat zij eventueel samen kunnen oppakken. En wat Berend misschien nog het meest trof, is de uitstraling naar buiten. “Tijdens een verjaardagsfeestje vroeg iemand of hij mocht aanhaken met een praktijkklus. Hij zei: ‘Ik ben geen christen, maar de manier waarop jullie met mensen omgaan spreekt mij erg aan.’ Blijkbaar wordt dat opgemerkt. Dat vind ik wel bijzonder.”

 

In 2017-18 ook gemeentebreed aan de slag met Micha? De Micha Cursus vormt een mooi uitgangspunt. Neem gerust contact op, dan kijken we samen wat voor jullie gemeente geschikt is.