Snijden in ontwikkelingshulp

Er gaan geruchten dat onze regering overweegt een derde te bezuinigen op ontwikkelingshulp. Nederland is een van de rijkste landen, maar nu er wat tekorten zijn, halen we geld weg bij de allerarmsten in de wereld. In plaats van zelf de buikriem aan te trekken, vragen we dat van mensen die veel minder hebben dan wij.

 

In deze wereld wordt al zo’n 80% van alle goederen en diensten geconsumeerd door slechts 20% van de wereldbevolking, en nu die 20% wat in de problemen is, moet die 80% daar ook nog maar aan meebetalen?

 

Opeten
Hoe zijn de problemen eigenlijk ontstaan? Natuurlijk spelen veel factoren daarbij een rol. Zeker is dat het Westen op veel te grote voet heeft geleefd. De bomen groeiden tot in de hemel en schulden mochten oplopen. Nu wordt eindelijk de rekening gepresenteerd. Die rekening mag niet alleen bij bepaalde sectoren in Nederland neergelegd worden, die moet verdeeld worden.

Maar het is niet eerlijk als we mensen laten meebetalen die onze hulp nodig hebben.

 

Baden
Zo’n beleid doet mij denken aan bijbelse geschiedenis van David die vreemdgaat met Batseba, de vrouw van een van zijn kolonels. Als een echt despoot ontbiedt hij haar nadat hij haar heeft zien baden vanaf zijn dakterras.

Haar man is aan het front en zij kan niet anders dan toegeven en raakt zwanger. Als David dat hoort, doet hij er alles aan om te voorkomen dat zijn daad aan het licht komt. Uiteindelijk zorgt hij er zelfs voor dat Uria sneuvelt aan het front. Royaal neemt hij Batseba in zijn huis op om voor deze weduwe te zorgen. Eind goed al goed.

 

Lammetje
Maar dan stuurt God de profeet Natan naar David toe. Die vertelt hem een verhaal: Er woonden eens twee mannen in dezelfde stad, een rijke en een arme. De rijke man had heel veel geiten, schapen en runderen, de arme man had niet meer dan één lammetje kunnen kopen. Hij koesterde het en het groeide bij hem op, samen met zijn kinderen. Het at van zijn brood en dronk uit zijn beker en sliep in zijn schoot; hij had het lief als een dochter.

Op zekere dag kreeg de rijke man een gast op bezoek. Hij kon het niet over zijn hart verkrijgen om de reiziger een van zijn eigen geiten, schapen of runderen voor te zetten. Daarom nam hij het lammetje van de arme man en zette dat zijn gast voor.

 

Woest
Als David dit verhaal hoort, wordt hij woest en roept dat deze man de dood verdient en alles vier keer terug moet betalen. Natan antwoordt dan: Die man, dat bent u.

Waar is de Natan nu? Gelukkig zag ik Arjan Plaisier van de Protestantse kerk op televisie sterk ageren tegen deze voorgenomen bezuinigingen en ook oud-premier Piet de Jong van het CDA. Dat is wat christenen moeten doen: opkomen voor de zwakkeren in deze wereld.

 

We kunnen als Nederland best een lammetje van onze eigen kudde opeten.

 

Jaap van der Windt is predikant (PKN) in Delfgauw en auteur van het boekje Niet meer dan eerlijk, een bijbels pleidooi voor sober leven.
Micha Nl roept de politiek op niet te snijden in Ontwikkelingshulp
. Dit artikel werd eerder gepubliceerd via Het Goede Leven.