Recht doen, typeert Bijbelse levensstijl

Onder de titel ‘Delen laat zich niet gemakkelijk vermenigvuldigen’ publiceert Micha Nl deze week haar eerste Monitor. Micha Nl wil met name christenen bewust maken van sociale en ecologische gerechtigheid. Met de Monitor onderzocht Micha Nl of die bewustwording ook wordt verwezenlijkt in de kerkelijke praktijk. Het antwoord is ‘Ja en nee’, aldus bestuurslid Henk Jochemsen.

 

 

“De gemiddelde kerkganger is doorgaans optimistisch over zijn of haar rol in Micha-thema’s. Qua sociale gerechtigheid klopt dat ook wel: kerkgangers besteden meer dan de gemiddelde Nederlander tijd, geld en aandacht aan hun medemens. Maar ze vallen niet zozeer op door hun duurzame levensstijl.”

 

Kerken spelen een belangrijke rol bij de invulling van levensstijl van hun kerkgangers en juist zij brengen rechtvaardigheid veel vaker onder de aandacht dan duurzaamheid.

 

Kloof
Uit de Micha Monitor blijkt dat de kloof tussen arm en rijk, een belangrijk Michathema, bij velen hoog op de agenda staat. Met name PKN-ers en Evangelischen maken zich druk om armoede en onrecht. Vier op de vijf kerkgangers ziet het dan ook als een Bijbelse opdracht om zich daarom te bekommeren. Voor hen is de Bijbel heel duidelijk over het belang van rechtvaardigheid.

 

Verdienen
Onder een ‘rechtvaardige levensstijl’ verstaat men vaak het bewogen zijn en inzetten voor de ander. Maar kerkgangers gaan nog verder door hier ook het delen van de eigen rijkdom onder te verstaan. Het algemeen publiek associeert het begrip ‘rechtvaardigheid’ vaker met: ‘ieder krijgt wat hem toekomt of wat hij verdient’. Christenen zien het meer als een recht van de armen dat er naar hen wordt omgezien. Daarnaast zijn ze positiever gestemd over bijvoorbeeld de besteding van ontwikkelingsgeld.

 

Tevreden
Wat betreft de duurzame levensstijl laat de Micha Monitor weinig verschil zien tussen christenen en niet-christenen. Beide groepen geven aan dat ‘tevreden zijn met wat je hebt’ en ‘het rekening houden met latere generaties’ hierin belangrijk zijn. Niettemin heeft consuminderen relatief weinig prioriteit. Voor de kerkgangers is het nog iets belangrijker om na te denken over de plaats waar een product is gemaakt. Daarbij voelt men zich ook verantwoordelijk voor de schepping.

 

Wereldwijd
Micha Nl lanceert met de Monitor een eerste onderzoek naar de bewustwording van sociale en ecologische gerechtigheid in Nl. Micha komt voort uit een wereldwijd netwerk van honderden kerkgenootschappen en organisaties, die samen strijden tegen onrecht. De beweging startte in het Zuiden van de wereld en vormt een bijzondere mix van mensen uit allerhande culturen en landen. Allen geraakt door een specifieke bijbeltekst van de profeet Micha die opriep om ‘goed en recht te doen en daarin trouw te zijn’. Een kwart van de Nederlandse kerkgangers is al bekend met Micha.

 

Recht doen
In Nederland startte het Micha netwerk exact vijf jaar terug met de Micha Cursus, een praktische cursus over goed en recht doen. Later volgde de jaarlijkse Micha Zondag, die inmiddels door duizenden kerken wereldwijd wordt gevierd rondom Wereldarmoededag. Hoewel duizenden mensen al een Micha Cursus volgden, geeft de Monitor aan dat deze activiteiten relatief weinig bekend zijn.

 

Het Nederlandse netwerk van 24 kerkgenootschappen en non-profit organisaties roept al jaren, met name kerken en gemeenten, op om bezig te zijn met gerechtigheid. Niet alleen in preken binnen de kerken, maar ook praktisch in buurt, stad of elders in de wereld.