Recht doen, trouw betrachten en nederig de weg gaan van onze God

Micha op een diaconale avond in Ede – blog – door Jacomijn Jansen

 

Onlangs hebben we met ruim dertig gemeenteleden van onze kerk in Ede op onze diaconale avond nagedacht over hoe wij omgaan met onze wereld. We lazen met elkaar, net als de zondag ervoor, uit Micha 6. In de dienst op zondag en naar aanleiding daarvan dachten we na over hoe we ‘nederig de weg van onze God’ kunnen gaan.

 

Het is voor ons aantrekkelijk om een zorgeloos, weelderig leven te leiden. Maar als Nebukadnessar (in het bijbelboek Daniël) dat doet, wordt hij opgeroepen om gerechtigheid te doen en vrijgevig te zijn en zich te ontfermen over de armen. We zagen de lijn tussen Nebukadnessars leven en dat van ons. Wij mogen opkomen voor Gods eer door op te komen voor het recht van de zwakkere.

 

Groot thema

Op woensdagavond hebben we daarover doorgepraat. Het is een groot thema: recht doen, trouw betrachten en nederig de weg gaan van onze God. Het omvat de sociaaleconomische misstanden: economische uitbuiting, klimatologische veranderingen, machtsmisbruik…

 

Op vakantie?

We concluderen tijdens onze gesprekken dat we elkaar nodig hebben. We willen elkaar inspireren om het goede te doen, om de weg te gaan van onze God. Het is goed om ons te realiseren dat christen-zijn iets mag kosten. En als we echte keuzes maken, dan kosten die ons waarschijnlijk iets: welke kleding is verantwoord? (Hoeveel moeite doe ik ervoor om dat te weten, en hoeveel extra geld zou ik hiervoor willen uitgeven of hoeveel tweedehands kleding zou ik daarom willen dragen?) Op welke manier ga ik op vakantie? (Ga ik wandelen, blijf ik in Nederland, ga ik met het vliegtuig, zo ver mogelijk?) Op welke plaats en op welke manier doe ik mijn boodschappen? (Kies ik bewust voor biologisch, voor minder afval, voor gemak?)

 

Voor iemand zorgen

De gesprekken op deze avond zijn zinvol: we worden ons (soms opnieuw) bewust van de keuzes die we kunnen en moeten maken. We realiseren ons ook dat we niet alles kunnen. Beter een echte keuze maken voor bijvoorbeeld ‘verantwoord dagelijkse boodschappen doen’ of ‘verantwoorde kleding kopen’, dan je steeds schuldig voelen – we kunnen ook weer niet het leed van de hele wereld dragen.

We worden opgeroepen om trouw te zijn in het omzien naar onze medemens. En dan niet alleen diegene die een talent heeft om ‘voor iemand te zorgen’, misschien word je wel juist opgeroepen om voor iemand te zorgen als het je helemaal niet ligt. Dan komt weer opnieuw de vraag: mag het mij iets kosten, of leef ik liever zorgeloos een weelderig leven?

 

Druppel op de gloeiende plaat

Concreet denken we als gemeenteleden ook dat het goed is ons te realiseren hoeveel en welke energie we gebruiken en hoe we dat zouden willen. Zonnepanelen op de kerkelijke gebouwen of elders? De temperatuur een graadje lager? Niet het hele gebouw verwarmen voor een activiteit die maar in één zaal plaats vindt? Allemaal dingen die misschien ‘een druppel op de gloeiende plaat’ lijken, maar die laten zien dat we ons bewust zijn van onze omgang met de aarde. Concreet kregen we ook de vraag vanuit de buurt: help ons met verhuizen. We geloven dat wij als buren hierin ook een verantwoordelijkheid hebben – en hoe mooi is het dat onze kerk ook in beeld is bij deze hulpvraag.

 

Je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God – in 2018 nog net zo actueel als in de tijd van Micha.

 

De Hervormde gemeente in Ede organiseerde een diaconale avond rond Micha. Wil je ook aan de slag met Micha in jouw gemeente? Kijk eens naar de Micha Cursus, of Micha Zondag. Voor een speciale thema-avond kun je contact met Micha Nederland opnemen.