Politieke oproep

‘Verbind Nederlandse belangen met sociale, economische en ecologische rechtvaardigheid en duurzaamheid, wereldwijd.’ Dat is de oproep van Micha Nederland in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken. Vandaag, maandag 6 december vergadert de Commissie over de begroting voor Ontwikkelingssamenwerking voor 2011. Een beladen vergadering, mede omdat het Kabinet Rutte met haar beleid inzet op forse bezuinigingen op Ontwikkelingshulp.

 

Micha Nederland schrijft de brief naar aanleiding van 10.10.10 Micha Zondag. Die dag dachten duizenden Nederlandse christenen tijdens de kerkdienst na over het thema gerechtigheid en de rol van de kerk daarbij. Wereldwijd deden miljoenen christenen mee aan deze actie.

 

Want aandacht voor gerechtigheid is hard nodig. Het budget voor ontwikkelingssamenwerking is binnen één jaar met maar liefst 34% gekrompen. Van de oorspronkelijke 567 miljoen dreigt er nu slechts 375 miljoen euro van het overheidsbudget naar armoedebestrijding te gaan. “We leven in economische slechtere tijden dan enkele jaren geleden, dus dat er bezuinigd moet worden is begrijpelijk,” zegt Marnix Niemeijer, voorzitter van Micha Nederland, ” Maar het kan niet zo zijn dat Nederlandse belangen zwaarder wegen dan die van kwetsbare mensen elders in de wereld. Nederland heeft tien jaar geleden de Millenniumdoelen ondertekend en moet zich aan deze belofte houden. Ook nu dat wat minder vanzelfsprekend is.”

 

Niemeijer ziet hierin niet alleen voor de overheid een taak weggelegd. “Staatssecretaris Knapen heeft onlangs nog bevestigd dat hij zich committeert aan de Millenniumdoelen. Dat is de verantwoordelijkheid van de overheid. Maar christenen en kerken zouden hun hart moeten laten spreken. De Bijbel roept ons veelvuldig op om op te komen voor zwakkeren en om elkaar rechtvaardig te behandelen. Het is nu een goed moment om aan deze opdracht gehoor te geven.”

 

De Millenniumdoelen zijn een opsomming van acht doelstellingen die samen wereldwijde armoede voor 2015 moeten halveren. Maar we lopen achter op schema. Door de economische terugval van de afgelopen jaren is er bijvoorbeeld veel meer (i.p.v. minder) kindersterfte in vergelijking tot 1990. Niemeijer: “Dat is onrecht. Daarom willen we de Staatssecretaris en Kamer ertoe bewegen rechtvaardigheid na te streven en zich te houden aan hun belofte.”

 

Lees de hele brief


Hoe kwamen de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking ook alweer tot stand?
Er werd bezuinigd in 3 stappen. Voormalig Minister voor Ontwikkelingssamenwerking Koenders schroefde het budget voor 2011 al terug van 567 miljoen euro naar 500 miljoen. Huidig Staatssecretaris Knapen gaf in zijn brief aan de Tweede Kamer van 1 november aan extra te willen bezuinigen van 500 naar 425 miljoen. En recent bleek uit de Basisbrief Ontwikkelingssamenwerking van Minister Rosenthal, dat er nog eens met 50 miljoen extra wordt bezuinigd naar 375 miljoen euro. Voor het budget van 2011 betekent dit een korting van 34%.