Petitie: Renew our world

Teken de petitie 

De coronapandemie raakt de meest kwetsbare in deze wereld. Micha Nederland voelt zich geroepen om op te staan voor deze groep. We roepen wereldleiders daarom op om werk te maken van een schoon en eerlijk herstel van de pandemie en te bouwen aan een duurzame toekomst voor de hele schepping. Doe jij mee? Onderteken dan de onderstaande petitie! 

 

Let op: de petitie sluit op 1 november en wordt dan aangeboden op de COP26! 

 

Als onderdeel van de internationale beweging ‘Renew our World’ doet Micha Nederland mee met de ‘Reset 21’ petitie, waarin wereldleiders worden opgeroepen zich in te zetten voor een schoon en eerlijk herstel van de COVID-19 pandemie en daarmee de aarde duurzamer en leefbaarder te maken. Er is een unieke situatie in 2021. De wereld is herstellende van de pandemie waardoor onze overheden keuzes kunnen maken die grote impact hebben op ons leefklimaat. Daarnaast vindt er in november 2021 de klimaattop COP26 plaats, de grootste klimaattop sinds 2015.

 

Daarom willen we graag de wereldleiders tot het volgende oproepen:  

  • Extreme ongelijkheid te herstellen, te beginnen met het kwijtschelden van schulden om armere landen financiële ademruimte te geven.  
  • De wereld weer richting een veiliger niveau van 1,5 graden opwarming te krijgen, te beginnen met de herstelplannen van de pandemie en klimaatafspraken wereldwijd.   
  • Herstel van de schade aan de schepping, om zo de volgende pandemie te helpen voorkomen, te beginnen met het herstel van de bossen. 

De beslissingen die we nu nemen gaan onze economie, onze samenleving en ons klimaat voor de komende decennia vormgeven.  

We staan op een keerpunt. Tijdens de huidige COVID-19 crisis beginnen veel mensen zich af te vragen hoe het leven er hierna uit zal zien; is dit een kans om een ‘nieuw normaal’ te creëren? Wij geloven dat er nu een kans is om de huidige crisis aan te pakken maar ook verder te kijken dan deze crisis om onze samenleving en economie te transformeren, zodat de hele wereld, de huidige en toekomstige generaties en de hele schepping kunnen floreren. Om dit te bereiken moeten regeringen en overheden wereldwijd in actie komen. We hebben herstelplannen nodig voor de pandemie die werkgelegenheid creëren en in lijn zijn met de wereldwijde klimaatdoelstellingen. We hebben nationale klimaatafspraken nodig die de koolstofuitstoot snel zullen verminderen en ons op koers zetten om de opwarming te beperken tot het veiliger niveau van 1,5 ℃. 

 

We zien ook dat de COVID-19-pandemie kan leiden tot een toename van de ongelijkheid in bijna elk land tegelijkertijd – het is de eerste keer dat dit is gebeurd sinds dit wordt bijgehouden. Covid-19 heeft bestaande ongelijkheden op het gebied van rijkdom, geslacht en ras blootgelegd, gevoed en vergroot. We kunnen beginnen deze groeiende ongelijkheid aan te pakken door de schuld van armere landen kwijt te schelden, zodat deze landen ademruimte krijgen om van de pandemie te herstellen. 

Tegelijkertijd gaat de vernietiging van natuurlijke leefgebieden door. Pandemieën, zoals de huidige COVID-19-crisis, zullen ons vaker bedreigen als het verlies aan biodiversiteit niet wordt afgeremd. Wij betreuren de schade aan Gods schepping; wij streven naar het herstel van onze natuurlijke wereld, in het bijzonder de bossen waarvan zo vele diersoorten en gemeenschappen afhankelijk zijn.  

 

 

Deze petitie is een vertaling van de petitie van ‘Renew our World’, de originele petitie vind je hier

 

Petitie – Renew our World

 

Naam(Vereist)

 

Privacy(Vereist)
 
Nieuwsbrief