In 2 minuten jouw kerk uitnodigen voor de Micha Zondag

 

Lijkt het jou mooi als jouw gemeente meedoet aan de Micha Zondag over moderne slavernij en uitbuiting? We hebben een handige mailtekst opgesteld die je kunt gebruiken om jouw gemeente te tippen.

 

Kopieer en plak onderstaande tekst en stuur deze aan je voorganger, diaconie, caritasgroep, missionair ouderling en/of werkgroep duurzaamheid.

 

Kopieer en plak:

 

Betreft: Micha Zondag over moderne slavernij en uitbuiting

 

Beste …,

 

Graag wil ik een kleine suggestie doen. Op 18 oktober is het in veel kerken Micha Zondag. Het lijkt me mooi om daar bij ons in de gemeente ook aan mee te doen. Het thema is dit jaar moderne slavernij en uitbuiting. Wereldwijd leven meer dan 40.3 miljoen mensen in slavernij. Zij en vele anderen worden uitgebuit. Dat is een groot lijden voor de mensen die het betreft. Helaas dragen wij daar in Nederland zelf aan bij, door de producten die wij kopen en de keuzes die wij als consument maken. Ik geloof dat dit anders moet en kan. Deze mensen zijn net als wij Gods geliefde kinderen en daarom moeten we goed voor hen zorgen. Ik hoop dat we hierin als christenen vooroplopen in Nederland.

 

Micha Nederland heeft een themapakket gemaakt waarmee wij tijdens en rond een kerkdienst bij deze thematiek stil kunnen staan. Om samen te ontdekken wat er misgaat. En hoe wij bij kunnen dragen aan een beter leven voor deze mensen.

 

De tekst die centraal staat, is:

 

‘De Geest van de Heer rust op Mij, want Hij heeft Mij gezalfd. Om aan de armen het goede nieuws te brengen heeft Hij Mij gezonden, om aan gevangenen vrijlating bekend te maken en aan blinden herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’

Lucas 4:18-19

 

In het pakket zitten onder meer preekschetsen, gebedssuggesties, liedsuggesties en jeugd- en kindermateriaal.

 

Het pakket is gratis beschikbaar op www.michazondag.nl. Op deze website vind je ook meer informatie over het initiatief.

 

Graag hoor ik wat je van dit idee vindt. Mocht 18 oktober niet uitkomen, dan kan het overigens ook op een andere datum. De Micha Zondag kan op elke zondag in het kerkelijk seizoen gehouden worden.

 

Met hartelijke groet,