In 2 minuten jouw kerk uitnodigen voor de Micha Zondag

 

Lijkt het jou mooi als jouw gemeente meedoet aan de Micha Zondag met als thema ‘Genieten van Genoeg’? We hebben een handige mailtekst opgesteld die je kunt gebruiken om jouw gemeente te tippen.

 

Kopieer en plak onderstaande tekst en stuur deze aan je voorganger, diaconie, caritasgroep, missionair ouderling en/of werkgroep duurzaamheid.

 


Betreft: Micha Zondag bij ons ons in de kerk 

 

Beste …,

 

Graag wil ik een kleine suggestie doen. Op 16 oktober is het in veel kerken Micha Zondag. Het lijkt me mooi om daar bij ons in de gemeente ook aan mee te doen. Het thema is dit jaar ‘ON/OFF Schludig’ – voel jij je thuis in een schuldig systeem? De vraag die hieraan ten grondslag ligt is hoe je je als christen kan verhouden tot het systeem waarin we nu leven, van steeds meer ten koste van de Schepping en de kwetsbare mensen wereldwijd.  Ik geloof dat dit anders moet en kan. Ik hoop dat we hierin als christenen vooroplopen in Nederland.

 

Micha Nederland heeft een themapakket gemaakt waarmee wij tijdens en rond een kerkdienst bij deze thematiek stil kunnen staan. Om samen te ontdekken wat er misgaat. En hoe wij bij kunnen dragen aan een beter leven voor deze mensen.

 

De tekst die centraal staat, is: “Want iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God, 24 en iedereen wordt uit genade rechtvaardig verklaard, om niet, dankzij de verlossing door Christus Jezus. “Romeinen 3 : 23 – 24 NBV

 

 

In het pakket zitten onder meer preekschetsen, liedsuggesties en ander materiaal.

 

Het pakket is gratis beschikbaar op www.michazondag.nl. Op deze website vind je ook meer informatie over het initiatief van Micha Nederland.

 

Graag hoor ik wat je van dit idee vindt en denk graag mee over hoe we hier in onze kerk vorm aan kunnen geven. Mocht 16 oktober niet uitkomen, dan kan het overigens ook op een andere datum. De Micha Zondag kan op elke zondag in het kerkelijk seizoen gehouden worden.

 

Met hartelijke groet,