In 2 minuten jouw kerk uitnodigen voor de Micha Zondag

 

Lijkt het jou mooi als jouw gemeente meedoet aan de Micha Zondag met als thema ‘Genieten van Genoeg’? We hebben een handige mailtekst opgesteld die je kunt gebruiken om jouw gemeente te tippen.

 

Kopieer en plak onderstaande tekst en stuur deze aan je voorganger, diaconie, caritasgroep, missionair ouderling en/of werkgroep duurzaamheid.

 


Betreft: Micha Zondag bij ons ons in de kerk 

 

Beste …,

 

Graag wil ik een kleine suggestie doen. Op 17 oktober is het in veel kerken Micha Zondag. Het lijkt me mooi om daar bij ons in de gemeente ook aan mee te doen. Het thema is dit jaar ‘Genieten van Genoeg’. Wanneer wordt genieten grenzeloos genieten en wanneer wordt een ander of de schepping er de dupe van? God geeft ons in de bijbel richtlijnen om te beschermen wat kwetsbaar is. Dit zegt ook iets over de manier waar op wij leven, wanneer we tevreden zijn en ook over impact van onze levenstijl op de natuur en de mens. Ik geloof dat dit anders moet en kan. De schepping is door God geliefd en daarom moeten we hier goed voor zorgen. Ik hoop dat we hierin als christenen vooroplopen in Nederland.

 

Micha Nederland heeft een themapakket gemaakt waarmee wij tijdens en rond een kerkdienst bij deze thematiek stil kunnen staan. Om samen te ontdekken wat er misgaat. En hoe wij bij kunnen dragen aan een beter leven voor deze mensen.

 

De tekst die centraal staat, is:

 

“Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen. En wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt, loop dan niet alles nog eens na en raap niet bijeen wat op de grond is gevallen, maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de HEER, jullie God.“
Leviticus 19:9-10

 

In het pakket zitten onder meer preekschetsen, liedsuggesties en jeugd- en kindermateriaal.

 

Het pakket is gratis beschikbaar op www.michazondag.nl. Op deze website vind je ook meer informatie over het initiatief van Micha Nederland.

 

Graag hoor ik wat je van dit idee vindt en denk graag mee over hoe we hier in onze kerk vorm aan kunnen geven. Mocht 17 oktober niet uitkomen, dan kan het overigens ook op een andere datum. De Micha Zondag kan op elke zondag in het kerkelijk seizoen gehouden worden.

 

Met hartelijke groet,