Online themapakket ‘Heel het leven’ in samenwerking met New Wine

De New Wine Zomerconferentie gaat dit jaar helaas niet fysiek door. Daarom komt de organisatie nu met een themapakket, getiteld Heel het leven! Wat betekent het Koninkrijk van God voor onze betrokkenheid bij een rechtvaardige wereld en zorg voor Gods schepping? Wat leren we hierover uit de Bijbel – misschien juíst wel in tijden van corona?

 

new wine

 

New Wine themapakket

Met  het themapakket reikt New Wine themamateriaal aan waar je mee aan de slag kan gaan, thuis of met je kerk, als alternatief voor de zomerconferentie. Het bestaat uit vijf ‘talks’, waarvan vier door Dave Bookless (schrijver van het boek Het groene hart van het geloof). Bij elke talk hoort verwerkingsmaterialen voor huiskringen, tieners en kinderen.

 

  1. Heel het leven: Wat betekent het Koninkrijk van God voor onze betrokkenheid bij een rechtvaardige wereld en zorg voor Gods schepping? En wat heeft dit te maken met het werk van Gods Geest? In deze eerste sessie gaat Jan-Maarten Goedhart in op de drie betekenissen van het thema ‘Heel het leven!’.
  2. Het grote verhaal: Wat is het Grote Verhaal dat zich ontvouwt van Genesis tot aan de terugkomst van Jezus? En hoe maken wij deel uit van dit verhaal? Dave Bookless schetst de rode lijnen in het Oude en Nieuwe Testament en vraagt: ‘Hoe groot is jouw Jezus?’
  3. Geworteld leven: Waar is jouw thuis? We zijn geschapen om geworteld te leven – in God, in onze gemeenschap en in de schepping. Maar in onze huidige wereld zijn veel mensen ontworteld en onthecht en daardoor innerlijk verwond. Dave Bookless daagt je uit: ‘Wees een mangrove.’
  4. Het hele leven: Gods Koninkrijk brengt ‘shalom’: heelheid voor de hele schepping. Dat raakt aan alle terreinen van ons leven en onze samenleving en economie. Mag Jezus koning zijn over je hele leven? En wil jij een ‘brenger van shalom’ zijn in jouw leefomgeving?
  5. Kerk in een gebroken wereld: Wat is de roeping van de kerk waarvan jij deel uitmaakt? En wat betekent dit dan concreet voor hóe je kerk bent in jouw stad of dorp? Dave Bookless nodigt jouw kerk uit om betrokken te zijn in Gods beweging van schepping naar herschepping – in Jezus’ naam en in de kracht van de Heilige Geest.

 

Micha Nederland is nauw betrokken geweest bij het ontwikkelen van het materiaal, samen met A Rocha, Youth for Christ, 24/7 Prayer, de Justice Conference en mediahuis Living Image. Kijk op heelhetleven.new-wine.nl voor alle video’s en het materiaal.