Week 8

Water

Deze achtste week van Micha10 gaat over water. In Nederland zijn we omringd door water. Als Nederlanders kunnen we als de beste zwemmen en we hebben ons land beschermd tegen de macht van water. Maar hoeveel weten we van ons waterverbruik? Wat weten we van het missen van drinkwater? Ons consumptiepatroon vereist enorm veel water. Dat laten we je deze week zien!

 

Micha en water

Water heeft veel te maken met ecologische en sociale gerechtigheid. Daarom heeft Micha Nederland er al meerdere keren aandacht aan besteed. Bijvoorbeeld tijdens de Micha Zondag 2011: Op water en brood, naar aanleiding van Matteüs 5:6. In de Micha Cursus komt het onderwerp in hoofdstuk 2 ter sprake, als het gaat om de Schepping. 

Challenge

bespaar deze week 9500 liter water

Wist je dat voor het produceren van een stuk vlees op je bord veel water nodig is? Rundvlees staat bovenaan, voor een kilo is er 15.500 liter water nodig. Voor een kilo varkensvlees is 6.000 liter nodig en voor kippenvlees 4.300 liter. We dagen je uit om deze hele week geen vlees te eten en zo 9.500 liter water te besparen.

 

Hoe komt de berekening tot stand?

Het gemiddelde gezamenlijke waterverbruik per kilo vlees is 8600 liter. Dit berekenen we door de watervoetafdruk per vleessoort bij elkaar op te tellen, en te delen door drie. Gemiddeld consumeren we per persoon 159 gram vlees per dag. We vermenigvuldigen 0,159 kilo met 8600 liter. Zo komen wij uit op een impact van 1366 liter waterbesparing per dag geen vlees gegeten. Voor een hele week is dat ruim 9.500 liter water. Zie: https://www.nudge.nl/blog/2015/04/15/wat-de-impact-van-minder-vlees-eten/

Hoeveel water eet jij?

Lees meer

De natte wereld achter een droog cijfer

water

 

Bron: OneWorld.nl

Een paar minuten minder douchen per dag? Daarmee los je de wereldwijde waterschaarste niet op, zegt ‘mister water footprint’ Arjen Hoekstra. Minder vlees eten, dát heeft pas impact. Hij legt aan OneWorld uit hoe ons consumptiegedrag in Nederland bijdraagt aan wateruitputting in China en Mexico.

 

Lees verder

Hoe kan het dat ons drinkwater opraakt?

Netwerk Micha Nederland

Micha Nederland is een netwerkorganisatie. Er zijn momenteel 23 organisaties zijn die het samen belangrijk vinden om aandacht te vragen en kerken en christenen te activeren voor gerechtigheid.

 

A rocha
1_nl_rgb_bA Rocha is een beweging van christenen die vanuit hun geloof zorgen voor Gods schepping. In Nederland adopteren onze elf lokale groepen natuurgebieden en dragen er zorg voor natuurbeheer en monitoring. Verder organiseren de groepen geregeld activiteiten gericht op verwondering en genieten van de natuur. A Rocha motiveert kerken om te zien naar de schepping. Lees meer…

 

 

Tear

Tear werkt aaTearn noodhulp en ontwikkeling van gemeenschappen. Dat doen we waar mogelijk via lokale kerken. Wij trainen hen om met hun dorp of wijk de armoede aan te pakken. Daarbij maken kerk en gemeenschap zo veel mogelijk gebruik van eigen hulpbronnen. Zo werken we aan duurzame oplossingen. Want mensen moeten niet afhankelijk blijven van hulp van buitenaf. Lees meer…