Week 5

Voedsel

Deze week draait Micha10 om Voedsel. Iedereen eet dagelijks. De productie van voedsel heeft helaas ook een keerzijde en daarin kun je veel verschillende keuzes maken. We zijn ons lang niet altijd bewust van hoe we omgaan met voedsel. Daarom staat deze week in het teken van Voedsel. Bekijk hoe voedselhulp het leven van Frieda veranderd heeft, word geraakt door hoe de verdeling in de wereld is en doe mee aan de challenge! 

 

Micha en voedsel

Het delen van onze overvloed en eerlijk omgaan met voedsel, zijn belangrijke waarden voor Micha Nederland. Hier is meerdere keren aandacht aan besteed. In 2012 was het thema van de Micha Zondag ‘Delen in overvloed’ gebaseerd op Jesjaja 58:7 Is het niet: je brood delen met de hongerige? Ook de Micha Cursus besteedt aandacht aan het thema. In hoofdstuk 2.2 draait het om voedsel en hoe bewust je daar mee omgaat.

Challenge

challenge-week5

 

Gooi deze week helemaal geen voedsel weg. Plak een reminder op de prullenbak om je daar bij te helpen!

Dat betekent dat je creatief aan de slag gaat met kliekjes, een uitgedroogde boterham in de broodrooster doet en je voorraadkast gebruikt ter inspiratie voor een maaltijd.   

Het verhaal van Frieda

Frieda heeft in een moeilijke periode in haar leven hulp gekregen, waaronder groente uit de moestuin van de kerk. In ruil daarvoor is ze gaan helpen in de tuin en leerde ze God kennen. Bekijk hier het portret dat ‘Geloof en ’n hoop liefde’ van haar maakte: 

 

Schermafdruk 2016-06-24 12.37.32

 

Geef ons heden teveel brood

Het is een van de belangrijkste Rechten van de mens: het recht op goed en genoeg voedsel. 

 

“Ieder mens moet in staat zijn om voldoende voedsel van goede kwaliteit te eten (zelf produceren of kopen), zodat hij of zij goed gezond kan blijven.”

 

Dit staat in de universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Een recht wat voor de meeste mensen in Nederland een zekerheid is geworden. 

 

Lees het volledige artikel

Aan het armelandentafeltje

Het Klokhuis maakte door deze sketch pijnlijk duidelijk hoe oneerlijk de voedselverdeling is. 

 

Micha Netwerk 

Micha Nederland is een netwerkorganisatie. Er zijn momenteel 23 organisaties zijn die het samen belangrijk vinden om aandacht te vragen en kerken en christenen te activeren voor gerechtigheid

 

Dorcas  Hulp & Ontwikkeling

Wellicht klogo (1)en je Dorcas wel van de voedselactie? Jaarlijks organiseren ze door heel Nederland voedselinzameling voor de allerarmsten in Oost-Europa en Afrika. 

Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Geïnspireerd door Mattheüs 25:31-46 om te zorgen voor armen en verdrukten, werkt Dorcas al 35 jaar aan hulp- en ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Lees meer… 

 

 

Red een Kind

 

Armoede enRed een Kind onrecht maken kinderen extra kwetsbaar. In het Micha netwerk vragen we daarom samen met anderen aandacht voor gerechtigheid en het eerlijk verdelen van rijkdom in de wereld. Lees meer…

 

 

 

 

 

Compassion

CompassionWe zijn als Compassion lid van Micha, omdat we geloven dat de wereldwijde kerk een einde kan en moet maken aan extreme armoede in de wereld. Samen kunnen we kinderen de kans geven op een leven zonder armoede. Lees meer…