Micha netwerk groeit

Het netwerk van Micha Nl is in februari uitgebreid met de ABC-gemeenten, A Rocha en het Leger des Heils. Dat betekent een flinke groei voor de beweging die mensen oproept tot ‘goed en recht doen’ naar aanleiding van het Bijbelse Micha 6 vers 8.
 

Lt.-kolonelJohn den Hollander van het Leger des Heils benadrukt het belang van het samen optrekken als kerken en organisaties in Micha: “Het Leger des Heils is een strijdbare organisatie die zich laat inspireren door de bijbel. We strijden tegen datgene dat wat het leven van mensen kapot maakt, zoals armoede, uitsluiting, mishandeling, sociale wantoestanden, onrecht en zinloosheid. Wij willen Gods liefde voor de mensen kenbaar, zichtbaar en merkbaar maken. Het gaat om een gezamenlijke strijd voor een leven zoals God het bedoeld heeft. Daarom zijn wij deelnemer van Micha. Samen met alle Micha-deelnemers willen wij strijden voor gerechtigheid.”

Gehele schepping
Ook voor natuurorganisatie A Rocha, bekend van de jaarlijkse scheppingspakketten voor kerken, is samenwerking belangrijk. Directeur Embert Messelink:  “A Rocha zet zich praktisch in voor een zorgzame omgang met Gods aarde. Met alle partners van Micha streven we naar gerechtigheid voor heel de schepping, natuur en mens.”

Het bestuur van de Alliantie van Baptisten- en CAMAgemeenten sluit daar ook bij aan: “AlsABC-gemeenten willen we niet alleen in woord maar vooral in daden verschil uit maken in onze omgeving. Wij willen gemeenten stimuleren op te komen voor hen die onrecht wordt aangedaan en zorgvuldig om te gaan met de natuur. Het lijkt ons goed om dat samen met anderen te doen onder de vlag van Micha.”

Recht doen
Micha is een internationale beweging die oproept tot goed en recht doen. In Nederland startte het netwerk zes jaar terug met de Micha Cursus, een praktische cursus over goed en recht doen. Later volgden Micha Young voor tieners en de jaarlijkse Micha Zondag, die inmiddels door duizenden kerken wereldwijd wordt gevierd rondom Wereldarmoededag in oktober. Micha Nl roept al jaren met name christenen op om bezig te zijn met gerechtigheid. Niet alleen in preken binnen de kerken, maar juist ook praktisch in buurt, stad of elders in de wereld.