Over ons

Visie/ missie

Micha Nederland komt op voor gerechtigheid. De organisatie verbindt, inspireert en activeert kerken en organisaties om actief christen te zijn in deze wereld. Dichtbij én ver weg. Met oog voor mens en natuur. Geïnspireerd en gedreven door de profeet Micha:

 

“Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil:

niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten

en nederig de weg te gaan van je God.” (Micha 6:8)

 

In deze tekst noemt de profeet Micha in één adem trouw zijn, recht doen én leven in gehoorzame en liefdevolle omgang met God. Deze drie elementen horen onlosmakelijk bij elkaar en worden zichtbaar in het leven van Jezus, die ons dit heeft voorgeleefd.

 

Micha Nederland prikkelt christenen, kerken en organisaties om hun ogen niet te sluiten voor onrecht. Dit doen we door materialen te ontwikkelen waar je in de kerk, op je (bijbel)kring en thuis mee aan de slag kan. We bieden mensen handvatten om een duurzame en rechtvaardige levensstijl te ontwikkelen. Dit hebben we verwoord in het Micha Manifest.

 

Gerechtigheid

De woorden van de profeet Micha zijn duidelijk, hij roept op om goed en recht te doen. Toch is gerechtigheid geen vanzelfsprekend thema voor veel christenen. Daarom ontwikkelt Micha Nederland verschillende producten en activiteiten om sociale gerechtigheid, ecologische gerechtigheid en economische gerechtigheid meer voet aan de grond te laten krijgen. Daarbij gaat het altijd om de situatie ver weg en dichtbij. Want je kunt niet om je naaste ver weg geven zonder daarbij ook je naaste dichtbij te helpen. 

 

Meedoen?
Goed en recht doen zijn niet alleen mooie woorden, het vraagt om actie. Een levensstijl die zich richt op gerechtigheid. Dat is niet zo’n grote stap als dat het op het eerste gezicht lijkt. Juist als je klein begint kun je al een groot verschil maken. Inspireer anderen om mee te doen, samen het verschil maken is makkelijker dan alleen. We helpen je op weg in de Micha Cursus. Je kunt ook een Micha Zondag organiseren in de kerk.

Netwerk

Het netwerk van Micha Nederland bestaat uit 21 partners. Dit zijn kerkelijke organisaties, christelijke ngo’s en maatschappelijke organisaties. Klein en groot. Samen delen we de missie om de boodschap van gerechtigheid in de Nederlandse kerken onder de aandacht te brengen. We willen mensen niet alleen inspireren, maar juist ook activeren en in beweging brengen om ons samen in te zetten voor gerechtigheid. Lees hier wie dit zijn en waarom ze het belangrijk vinden zich gezamenlijk in te zetten voor gerechtigheid.

 

Samen onderschrijven we het Micha Manifest waarin we ons samen committeren aan de Bijbelse opdracht van Micha 6:8.