Unie van Baptistengemeenten

Unie van Baptistengemeenten

Website

Christelijke Hogeschool Ede

Christelijke Hogeschool Ede

Website

Diaconaal steunpunt GKV NGK

Diaconaal steunpunt GKV NGK

Website

Deputaten diaconaat Christelijke Gereformeerde Kerken

Deputaten diaconaat Christelijke Gereformeerde Kerken

Website

Verre Naasten

Verre Naasten

Website

Stichting voor Zending en Diakonaat van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten

Stichting voor Zending en Diakonaat van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten

Website

Nederlands Gereformeerde Kerken

Nederlands Gereformeerde Kerken

Website

MissieNederland

MissieNederland

Website

Het Leger des Heils

Het Leger des Heils

Website

International Justice Mission

International Justice Mission

Website

Stichting Hip

Stichting Hip

Website

Buijten en Schipperheijn

Buijten en Schipperheijn

Website