Micha Monitor

De Micha Monitor is een meerjarig onderzoek waarin we meten wat het effect is van de activiteiten van Micha Nederland op de levensstijl van christenen in Nederland. Dit is voor ons waardevolle informatie om te ontdekken waar we als Micha Nederland verder activiteiten op kunnen ontwikkelen. Mede door de uitkomsten van de Monitor in 2012 en 2014 is de urgentie ontstaan om meer activiteiten te ontwikkelen op de thema’s van ecologische gerechtigheid(schepping, natuur, klimaatverandering) en is Micha Duurzaam in de loop van 2014 ontstaan.

Micha Monitor 2014 – ‘Rechtvaardigheid: waarom doen we dat (niet)?

 

Uit de Micha Monitor van 2014 blijkt dat zeker Zo’n tachtig procent van de kerkgaande christenen regelmatig nadenkt over rechtvaardigheid in de wereld. Dat aandeel is meer dan bij de overige Nederlanders (66%). Beide groepen ervaren een zekere mate van urgentie. Een meerderheid voorziet zelfs dat toenemende ongelijkheid in de wereld zal leiden tot ernstige conflicten. Veel kerkgangers brengen rechtvaardigheid dan ook in gebed. Daarnaast vindt men het belangrijk om zelf een rechtvaardige levensstijl te leiden. Maar wat is een rechtvaardige levensstijl anno 2014?

 

Tevreden delen


Voor velen begint een rechtvaardige levensstijl met tevreden zijn met wat je hebt. Niet kerkgaande Nederlanders vullen dit vervolgens aan met ‘krijgen wat je nodig hebt om tot je recht te komen, rekening houden met toekomstige generaties en behoud van voldoende natuur’. Kerkgangers associëren een rechtvaardige stijl sterker met ‘betrokken zijn bij je direct omgeving, je talenten gebruiken en willen delen van je eigen rijkdom’Dat laatste met name onder bevindelijk gereformeerden en evangelische christenen.

 

Wereldverbeteraars


Opvallend is dat waar sprake is van sociale onrechtvaardigheid (in welvaart, eerste levensbehoeften, persoonlijke aandacht) kerkgangers een duidelijk actievere houding hebben. Men wil zelf een bijdrage leveren om de wereld op deze punten te verbeteren. Het zijn ook thema’s waar het geloof, zeker voor gereformeerden en evangelische christenen, een relatief belangrijke rol speelt in het gedrag. Als motivatie voor gedrag noemt men vaak: ‘recht willen doen’ of men vindt het gedrag passen bij hoe mensen met elkaar behoren om te gaan. Kerkgangers blijken onder andere gevoeliger voor eerlijke producten, ze geven en doneren vaker, en zijn actief in de buurt.

 

Natuur als plicht


Wat betreft de ecologische gerechtigheid, lijkt er onder kerkgangers eerder sprake van plichtsbesef ten aanzien van het beheer van de aarde dan van intrinsieke motivatie om daarmee aan de slag te gaan. Onder katholieken en onder niet-christenen kan het thema juist wel op een actievere houding rekenen en ondernemen daarin actie. Kerkgangers zien de zorg voor de aarde vooral als gezamenlijke plicht, niet kerkgaande Nederlanders vinden vaker dat je daar zelf verantwoordelijk voor bent.

 

Micha Monitor 2012 –  Delen laat zich niet gemakkelijk vermenigvuldigen

 

Uit de eerste monitor uit 2012 blijkt dat de doelstelling van Micha Nederland deels wordt verwezenlijkt en deels niet. De gemiddelde kerkganger is doorgaans optimistisch over zijn of haar rol in Micha-thema’s. Qua sociale gerechtigheid klopt dat ook wel: kerkgangers besteden meer dan de gemiddelde Nederlander tijd, geld en aandacht aan hun medemens. Maar op het gebied van ecologische gerechtigheid, en hun duurzame levensstijl is er niets echt iets opvallends op te merken.

 

Kerken spelen een belangrijke rol bij de invulling van levensstijl van hun kerkgangers en juist zij brengen gerechtigheid veel vaker onder de aandacht dan duurzaamheid.

Uit de Monitor blijkt verder dat de kloof tussen arm en rijk, een belangrijk Michathema, bij velen hoog op de agenda staat.