Micha breidt uit met Noach Alliantie

Persbericht | Vanaf 1 september 2013 gaat de Noach Alliantie op in Micha Nederland.  Het duurzaamheidsnetwerk wordt dan voortgezet onder de Michavlag. De Noach Alliantie is een christelijk netwerk van organisaties, kerken en personen die zich willen inzetten voor duurzaamheid en zorg voor de schepping. Dat past uitstekend binnen een breed interkerkelijk netwerk als Micha waarin sociale en ecologische gerechtigheid vanuit Bijbels perspectief centraal staan.

 

De Noach Alliantie kwam indertijd voort uit een samenwerking van het Interkerkelijk MilieuNetwerk (IMN) en het Christelijk Ecologisch Netwerk (CEN). Binnen deze alliantie ontstonden ideeën rondom groene kerken, een kerkelijke periode voor de schepping, diverse kerkenpakketten en netwerkdagen rondom het verduurzamen van kerken.

 

“Zoveel kerken en organisaties werkten inmiddels samen in Noach en Micha, dat het logisch is om onze krachten te bundelen”, aldus Martine Vonk, oud-coördinator Noach Alliantie. “Steeds meer kerken maken beleid voor een faire en duurzame organisatie. Daar blijven we binnen Michaverband gereedschappen en mooie voorbeelden voor aanreiken”, zegt Micha coördinator Jacolien Viveen.

 

Onder de werknaam Micha Duurzaam hoopt Micha Nederland het netwerk en kernactiviteiten als netwerkdagen, website en nieuwsbrief voort te zetten. Zo biedt de Michasite naast de gebruikelijke Micha Zondag-pakketten nu ook plaats aan de scheppings-kerkenpakketten.

 

—————–

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over Micha Nederland neemt u contact op met de coördinator.