Maria en machtigen

Onlangs stond op ‘Het goede leven’ een bijdrage van Tamara Benima getiteld ‘De Machtigen veroordeeld’. In deze kersttijd leek de eerste logische associatie: “Dat gaat over de lofzang van Maria.” Het ging over andere machtigen. Hoewel anders?

 

Maria is behoorlijk scherp en profetisch in het bijbelboek Lukas 1: 51-53. Ze zingt: “Hij (God) toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen. Heersers stoot hij van hun troon en wie gering is geeft hij aanzien. Wie honger heeft overlaadt hij met gaven maar rijken stuurt hij weg met lege handen.”

 

Een heftige boodschap als je deze zo los destilleert uit de lofzang. In andere vertalingen staat nog letterlijker dat hij de machtigen van hun troon stoot. Het is dus deels een lied over onrecht. Door een jonge aanstaande moeder. Bijzonder.

 

Goede nieuws
Maria zingt over gerechtigheid, net zoals heel veel bijbelse figuren voor haar al over gerechtigheid spraken, profeteerden of dichten. Profeten als Jesaja, Micha en Amos waarschuwden keer op keer dat God geen onrecht kan zien. Geen onrecht rondom arme mensen, of zwakken, weduwen en wezen of vreemdelingen – de vluchtelingen en asielzoekers anno ‘0.

Blijkbaar is dat zo belangrijk, dat God het Maria laat herhalen nog vóór de geboorte van Jezus. Nog voordat Jezus zelf zijn bediening begint met het aanhalen van Jesaja (Lukas 4:17-19). Over armen die het goede nieuws krijgen en onderdrukten die hun vrijheid krijgen.

Ongetwijfeld heeft dat een geestelijke dimensie, maar Maria en later Jezus volgen hiermee ook de traditie van profeten en psalmdichters die het praktische onrecht aanklagen. Die laten zien dat God zich bekommert om armen en zwakken en daarbij iets verlangt van machtigen.

 

Gerechtigheid

De kerstboodschap gaat dus ook over gerechtigheid. Een thema dat Micha Nl op de kaart probeert te zetten in kerken. Gerechtigheid gaat verder dan barmhartigheid. Dat laatste is ‘geven en goed doen’, maar er is ook zoiets als ‘recht doen’.
Rond kerst geven mensen makkelijker giften. Blijkbaar wordt de eigen rijkdom gevoeld of spelen goede doelen goed in op het warme familiesentiment rond kerst. We machtigen als ‘machtigen’ nog even wat en gaan dan aan de rijk voorziene dis.
Maar recht doen is meer dan barmhartigheid. Dat gaat verder dan machtigen. Recht doen is eerlijk delen, is zien wat die ander behoeft. Is zien dat je eten een fair keurmerk draagt.

 

Klein beginnen

Soms begint recht doen al met heel kleine zaken. Je geeft bijvoorbeeld ruim in de kerstcollecte op zondagmorgen, het kan vandaag wat lijden. Daarna pak je met de andere hand je kop koffie. Goedkoop ingekocht, ook de kerk moet op de kleintjes letten, toch… Maar niet gelet op de koffieboer en zijn eventuele kleintjes. Met de ene hand heb je gedoneerd en met de ander hand genomen. De koffie genomen waarvoor geen eerlijke (faire) prijs is betaald. Recht doen is geven van wat de ander toekomt. Dat kost soms wat.

 

Benieuwd wat je kunt doen als kerk? Lees onze faire en duurzame tips.