Hoe maak ik in mijn gemeente etnocentrisme bespreekbaar en wat kan ik eraan doen?

 

Wij mensen hebben vaak een sterke neiging om contacten te leggen binnen de eigen groep. Het is eenvoudig om dezelfde taal te spreken en dezelfde tradities te hebben. Ongemerkt werkt dat principe ook door in ons gemeenteleven. We ervaren afstand tot mede-gelovigen en buren die ‘anders’ zijn. Met alle onbegrip, “koudwatervrees” en gemopper van dien.

 

Gelukkig schetst Openbaringen 7:9 ons een hoopvol perspectief: een “onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal” voor Gods troon. Ja, liefde en verbinding zijn mogelijk, dwars door onze verschillen heen! Misschien is onze kerkgemeenschap wel de mooiste proeftuin die je kunt bedenken, om samen te oefenen in eenheid in verscheidenheid. De Bijbel is onze prachtige gereedschapskist. Misschien mogen we zelfs een bron van verzoening en zegen zijn binnen onze wijk, stad of dorp.

 

Een paar praktische tips om te beginnen:

 

1. Kijk

Kijk om je heen. Kijk naar de samenstelling van je wijk, dorp of stad (met www.cbsinuwbuurt.nl) en kijk naar de samenstelling van je kerkgemeenschap en de contacten die jullie hebben. Hoeveel van de verschillende culturen zijn daarin vertegenwoordigd? Wie zijn vertegenwoordigd in taken en functies? Wie komen naar activiteiten? Wie zie je terug in samenwerkingsverbanden?

 

2. Benoem

Benoem met elkaar wat jullie zien. Benoem het tijdens de preek, ga in gesprek op de kringen, vraag je hardop af of jullie een plek zijn waar iedereen zich thuisvoelt en tot zijn of haar recht komt. Vindt iedereen de aansluiting die hij zoekt? Wie doen er gezellig mee, wie staan wellicht stil in een hoekje? Is er gelijkwaardigheid? (Of is er een scheiding van “geven” en “ontvangen”? De kerk “geeft”, de vluchteling “ontvangt”?) Is er waardering onderling, of ongemak en gemopper?

 

Met het materiaal ‘De kerk in het kleurrijke Koninkrijk van God’ van ICP Nederland en Micha Nederland, heb je een prachtig avondvullend programma om in kleine groepen over het thema in gesprek te gaan.

 

3. Doe

Zet dit seizoen nog een eerste simpele en concrete stap om meer verbinding te creëren. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Drink koffie met de voorganger van een naburige migrantenkerk;
  • Organiseer een interculturele maaltijd (als dat coronatechnisch weer kan), want samen eten verbindt;
  • Bied huiswerkbegeleiding aan kinderen met een taalachterstand.

 

>> Naar de downloadpagina

 

 

Dit artikel verscheen eerder in de uitgave ‘Meer (dan) kleur’ van ideaz, van Missie Nederland. Het werd geschreven door:

Judit Blom (ICP Nederland) en Micha Nederland. ICP Nederland (Intercultural Church Plants) maakt zich sterk voor een kerk met kleur. Micha Nederland ondersteunt kerken en christenen om goed en recht te doen in alle aspecten van het dagelijks leven.