Maak aanpak corruptie prioriteit

In de aanloop naar de wereldwijd gevierde Micha Zondag, vragen we als Micha beweging aandacht voor corruptie als een van de veroorzakers van extreme armoede. We sluiten daar bij aan bij de internationale campagne: ‘Exposed: shining a Light on corruption’. Onderstaande brief verstuurden we naar minister Ploumen en de fracties in de Tweede Kamer.

 

De aanpak van corruptie dient een zeer hoge prioriteit te hebben bij de start van de Post2015 agenda. Corruptie is namelijk een groot obstakel in de strijd tegen extreme armoede. Elk jaar loopt de wereldeconomie meer dan 1 triljoen US $ mis als gevolg van steekpenningen.[i]

 

Corruptie doodt

Corruptie ontneemt elk jaar 150 miljard US $ van Afrikaanse landen. (Dit is ongeveer 25% van het BBP van het Afrikaanse continent)[ii]. Het zijn de armen en de kwetsbare die het meeste lijden onder corrupte deals, hebzucht, steekpenningen en belastingontwijking. Het is niet alleen geld dat verloren gaat, corruptie doodt:  Recente schattingen zijn dat er 5,6 miljoen kinderen in ontwikkelingslanden sterven als gevolg van illegale belastingontduiking tussen 2000-2015.[iii] 

Duurzame groei

Minister Ploumen heeft een ambitieuze brief geschreven over de inzet van Nederland voor de Post2015 agenda. Eerst gaat Nederland zich nog hard maken voor de huidige millenniumdoelen en als deze aflopen, wil minister Ploumen haar eigen beleid als leidraad nemen voor de visie op de Post2015 agenda. Micha Nederland juicht de inzet van de minister toe, maar vreest dat het bij mooie woorden blijft. Want als wij echt iets wezenlijks willen veranderen en aan internationale gerechtigheid willen doen, dan moet er een commitment  van de regeringen zijn om op internationaal niveau corruptie tegen te gaan. Alleen als de minister hier werkelijk voor gaat, kunnen ruimte en middelen ontstaan voor de duurzame en inclusieve groei die zij graag wil bereiken.

 

Ik hoor jullie klacht
Alle plannen en beloften in het kader van de Post 2015 agenda zullen veel minder effectief zijn als corruptie in brede zin niet aangepakt wordt.

Micha Nederland vindt dat het tijd is om actie te ondernemen. Nu Nederland en andere landen zich voorbereiden op de Post2015 agenda, is het van groot belang om ook gezamenlijk actie te ondernemen tegen corruptie. Micha Nederland staat daarom dit jaar in het teken van armoede veroorzaakt door financiële wanpraktijken en corruptie. Dit betekent o.a. dat op D.V. 20 oktober duizenden kerken wereldwijd stilstaan bij het thema: “Ik hoor jullie klacht.”[iv]

We wensen u een goed AO toe op woensdag 18 september en we hopen dat u het bovengenoemde thema aan de orde wilt stellen. 

 [i] Interview with Daniel Kaufman, Global Governance Director, The World Bank Institute, “Six Questions about the cost of corruption” April 8th 2004.

[ii] World Bank (2007) Stolen Asset Recover (StAR) Initiative; Challenge, Opportunities and Action Plan.

[iii] http://www.christianaid.org.uk/images/deathandtaxes.pdf

[iv] Op Micha Zondag staan armoede en gerechtigheid centraal in kerkdiensten. In 2013 is er bijzondere aandacht voor armoede als gevolg van corruptie en uitbuiting. Bijbelboek Jakobus laat in hoofdstuk 5 zien dat dit onrecht niet ongezien blijft bij de God van de Bijbel.