Spreek je uit voor recht! 

Het kan haast niet anders dan dat de gebeurtenissen in en om het kamp Moria je de afgelopen weken hebben opgeschrikt. Het heeft ons deze week blijvend bezig gehouden en we waren dan ook verbaasd en verontwaardigd toen we hoorden dat de regering slechts ruimte wil maken voor 100 vluchtelingen. We horen ook van veel mensen dat ze graag iets willen doen, maar niet zo goed weten wat ze kunnen doen naast bidden, petities tekenen, geld doneren en aandacht vragen voor de vluchtelingen in eigen kring en op sociale media.  Dat bracht ons op het volgende idee: schrijf een brief naar een politicus! 

 

Hoe? 

 

Stuur de Kamerleden van de coalitiepartijen die vluchtelingen/asiel & migratie in hun portefeuille hebben een e-mail (of brief per post), tekening, gedicht waarin je aangeeft dat jij het huidige beleid onacceptabel vindt.  Wij hebben vast een voorbeeld voor je gemaakt.

 

Hoe werkt het?

  • Kopieer en plak onze voorbeeldbrief in je eigen e-mailprogramma. Hiervoor kun je het word-document of de tekst hieronder gebruiken.
  • Kies naar wie je deze brief/e-mail wilt sturen. Wij hebben een aantal suggesties voor je vanuit  de coalitiepartijen. Maar stuur de brief ook gerust naar andere politici of partij! Zie voor mogelijke namen en adressen het blok hieronder. 
  • Pas de gedeelten in CAPS LOCK of in rood aan naar de persoon die jij wilt mailen. 
  • Voel je vrij om totaal iets anders te schrijven, de voorbeeldbrief aan te passen en/of persoonlijk te maken. 
  • Onderteken met je eigen naam (en eventueel) contactgegevens. 
  • Verstuur!

Waarom? 

Misschien vraag je je af: waarom? Het antwoord: hoe meer mensen laten weten dat ze het niet eens zijn met de gang van zaken, hoe groter de kans dat de politici dit meenemen in de gesprekken en debatten.  En… de aanhouder wint?! (Dus stuur er gerust meerdere!). 

 

DOWNLOAD DE VOORBEELDBRIEF 

 

Naar wie?

Schrijf een brief, een email, stuur een tekening of een gedicht zo vaak je kunt naar de fractie’s van de coalitiepartijen om op te komen voor het recht van de verdrukte mensen op Lesbos (om van de andere eilanden en eerder gemaakte afspraken nog maar te zwijgen!).

 

CDA Tweede Kamerfractie

Postbus 30805

2500 GV Den Haag

Of mail Madeleine van Toorenburg: [email protected]

 

VVD Algemeen secretariaat

Mauritskade 21

2500 GV Den Haag

Of mail Laura Huisman (persvoorlichter van Klaas Dijkhoff)

[email protected]

 

Landelijk Bureau D66

Lange Houtstraat 11

2511 CV Den Haag

Of mail Maarten Groothuizen: [email protected]

 

Tweede Kamerfractie Christenunie

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

Of mail Joël Voordewind: [email protected]

 

 

voorbeeldbrief 

Kopieer de tekst en vervang de CAPSLOCKS tekst met eigen informatie. Of download het word bestand. 

 

Beste NAAM POLITICUS/POLITICA,

 

Met verdriet en verontrusting volg ik momenteel het debat, de besluiten en gebeurtenissen rondom de 13.000 vluchtelingen die op Lesbos op straat leven. Toen jullie als regeringspartijen met elkaar in gesprek gingen, had ik de hoop dat jullie zouden zeggen:  dit overtreft alles, wij gaan alles doen wat er in onze macht en kunnen ligt om deze mensen te helpen. Maar de uitkomst was teleurstellend: slechts 100 mensen mogen een veilige plek zoeken in ons land.

 

Mensen in nood zouden de hoogste prioriteit moeten krijgen en mogen nooit onderwerp zijn van een politieke ruilhandel. Dit zijn mensen van vlees en bloed die net zo veel recht hebben op een goed bestaan als jij en ik. Hier worden twee belangrijke politieke beginselen drastisch geschonden: gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid voor ieder mens!

 

Nederland staat klaar om de vluchtelingen in Lesbos te helpen. Massaal worden petities ondertekend om jullie als regering te laten weten dat  de vluchtelingen op Lesbos welkom zijn in Nederland. Er zijn plekken om deze mensen op te vangen en Nederland is bereid om hun een thuis te bieden. Nu zijn jullie aan zet.

 

Dit zijn onze medemensen die aan de grens van ons Europa onder mensonterende omstandigheden leven, hier moet nu een einde aan komen. Daarom wil ik u vragen: doe zoals onze buurlanden doen. Wees barmhartig en rechtvaardig, kijk uw naasten recht in de ogen en help met een bewogen hart!

 

Maak u samen met uw partij hard voor een rechtvaardig beleid waarin in barmhartigheid en menswaardigheid centraal staan. Durf te kiezen, niet voor uzelf, niet voor het partijbelang maar voor de ander. 

 

Met vriendelijke groet,

JE EIGEN NAAM EN CONTACTGEGEVENS (INDIEN JE DIE WIL GEVEN)