De knop om in Den Haag

Veel ambitie weinig concrete doelstellingen – De knop om?

Door Annemarthe Westerbeek, coördinator Micha Nederland

 

Klimaatambities en maatregelen die Rutte III in het regeerakkoord overeen zijn gekomen krijgen veel aandacht . Allereerst is het natuurlijk positief dat het klimaat en het milieu een belangrijk speerpunt zijn voor de komende jaren en dat er een groot tal ambities op zijn geformuleerd. Vanuit het regeerakkoord wordt gesproken dat we vanuit Nederland koploper zullen zijn in Europa als het gaat om hun klimaatdoelstellingen, maar aan de andere kant zijn de maatregelen en ambities nog steeds niet genoeg om de 60% c02 reductie te behalen. Die is nodig om de doelstellingen van Parijs te halen, waardoor we voorkomen dat de aarde met meer dan 2 graden  opwarmt. Ik denk dat we mogen stellen: veel ambities en te weinig (effectieve) maatregelen om deze ambities te realiseren. De kolencentrales krijgen nog tien jaar de kans om massa’s co2 uit te stoten, onze veestapel kan lekker blijven vervuilen en ook wij als inwoners van Nederland kunnen eigenlijk gewoon doorgaan zoals we altijd al hebben gedaan.  

 

Ik kan nu nog wel even doorgaan met redenen opnoemen waarom Rutte III nog meer concrete maatregelen zou moeten nemen met betrekking tot het klimaat. Dit ga ik niet doen. Ik geloof dat we niet alleen naar onze regering moeten kijken en met de vinger moeten wijzen maar juist deze vinger ook eens op ons zelf mogen richten. Vind ik het zelf wel zo belangrijk dat we hier met elkaar iets aan moeten doen? Voel ik deze urgentie wel? Gaat bij ons de knop ook om?

 

Ik help je graag een stukje op weg. Dit jaar vragen we namelijk met de Micha Zondag aandacht voor het thema klimaatverandering. Niet vanuit het idee dat we het met elkaar allemaal wel even gaan oplossen en om een ieder een schuldgevoel aan te praten. Maar juist vanuit de grondgedachte dat God de schepper is van deze aarde en alles wat haar bewoont. Mens, dier, mier, boom en vis. Oftewel een prachtig flora en fauna door God gemaakt. Vanuit die basis mogen we zorg dragen voor Gods Schepping en Hem eren in alles wat we doen.  

 

Met dit thema kun jij ook met kerk en gemeente aan de slag. Kijk op www.michazondag.nl

 

Wil je meer lezen over welke ambities en maatregelen er in het regeerakkoord staan? Lees dan ook: