Kerkenpakket Micha Zondag online

Het kerkenpakket voor de Micha Zondag 2013 is online beschikbaar. Op 20 oktober staan duizenden kerken wereldwijd stil bij gerechtigheid. Micha Zondag staat dit jaar in het teken van armoede veroorzaakt door financiële wanpraktijken en corruptie. Het thema is:  ‘Ik hoor jullie klacht’, geïnspireerd op Jakobus 5.


Op Micha Zondag staat gerechtigheid centraal in kerkdiensten van Zuid-Amerika tot Afrika en Europa. In 2013 is er bijzondere aandacht voor armoede als gevolg van corruptie en uitbuiting. Bijbelboek Jakobus laat in hoofdstuk 5 zien dat dit onrecht niet ongezien blijft. De Michabeweging roept mensen op in navolging daarvan ook de klacht te horen van hen die, waar ook ter wereld, onrechtvaardig behandeld worden.

 

Nieuw jongerenmateriaal
Micha Nederland biedt vanaf juli online een uitgebreid kerkenpakket. Het pakket bevat dit jaar niet alleen de gebruikelijke preekschetsen en liturgieën, maar ook veel gebeden, een extra kindermoment en uitgebreid kindermateriaal voor alle leeftijdsgroepen. Daarnaast is er dit jaar een speciaal jongerenpakket toegevoegd, geënt op het onlangs gelanceerde project Micha Young.
Het kerkenpakket  is hier te downloaden. Waarom dat doen? Otto de Bruijne’s antwoord.

 

Initiatief

De Micha Zondag grijpt terug op de Bijbelse profeet Micha, die in het gelijknamige bijbelboek krachtig oproept om goed en recht te doen. De speciale zondag is een initiatief van Micha Nederland, een netwerk van diverse kerken en organisaties.

 

Het initiatief voor de Micha beweging komt uit het Zuiden van de wereld. In 84 landen overal op de wereld verenigen kerken en organisaties zich om een krachtige oproep tegen armoede en onrecht te laten horen. Waarbij de Bijbelse boodschap om recht te doen en de Millenniumdoelen een belangrijke inspiratie vormen.