Kerkenpakket Micha Zondag online

Thema van de Micha Zondag is dit jaar ‘Heel de Schepping’. Het kerkenpakket bestaat uit 4 preekschetsen, liederen, gebeden, kinder-en tienerprogramma’s. Het materiaal is hier  gratis te downloaden. Het biedt handvatten voor iedere gemeente om op verschillende wijze invulling te geven aan de Micha Zondag.

 

Gebroken wereld
Anno 2014 staat de aarde bekend als een gebroken wereld. Overal zien we de gevolgen van groot onrecht. De mens schiet tekort. Elke dag gaan ongeveer een miljard mensen met een lege maag naar bed. Miljoenen arbeiders werken lange dagen onder gevaarlijke omstandigheden tegen een miniem loon. En in hoog tempo worden natuurlijke bronnen aangeboord en uitgeput voor industrie, mobiliteit, consumptie en economische groei.

 

Heel de schepping
Als christenen geloven we dat God zelf herstel brengen zal. Wat geknakt is maakt hij weer heel. Op zijn tijd. En tot die tijd kunnen we niet blijven toekijken en stilzitten. Want de kerk – zijn lichaam – is er om herstel te brengen, recht te zetten en heel te maken. Tot eer van God en ten dienste van heel de schepping: mens, dier en natuur. Om die reden kozen we voor de Micha Zondag 2014 als thematekst Jesaja 42: 5-7: “5 Zo zegt God, de HERE, die de hemel schiep en hem uitspande; die de aarde uitbreidde met alles wat daaruit ontsproot; die aan de mensen die daarop wonen, de adem gaf en de geest aan hen die daarop wandelen: 6 Ik, de HERE, heb u geroepen in gerechtigheid, uw hand gevat, u behoed en u gesteld tot een verbond voor het volk, tot een licht der natiën: 7 om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis gezeten zijn.”

 

Micha Nederland verbindt verschillende christelijke Nederlandse organisaties en kerken. Uitgangspunt voor de activiteiten is Micha 6 vers 8: “Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.” Andere activiteiten van Micha Nederland zijn: de Micha Cursus, Basic, Micha Young, lobby en een meerjarig onderzoek onder de noemer Micha Monitor.

 

Meer informatie of je kerk opgeven voor de Mich Zondag? Lees verder…