Onderteken de brief aan het SGP en CDA 

Op 26 oktober hebben we de onderstaande brief verstuurd.

 

Waarom alleen aan de fracties van het CDA en SGP? 

De ChristenUnie heeft het voortouw genomen in de Tweede Kamer om in Nederland te komen tot wetgeving waardoor bedrijven mensenrechten en milieu in hun hele keten moeten respecteren. Zij verdienen daarin ook de steun van het CDA en de SGP. 

 

Initiatief verantwoord & duurzaam ondernemen 

Deze brief is in samenwerking met het ‘Initiatief verantwoord & duurzaam ondernemen’ tot stand gekomen. Dit initiatief, wat door vele NGOs, wetenschappers (en hopelijk nu ook religieuze organisaties) wordt gesteund zet zich in voor een brede mix van van wetgeving op Nederlands en Europees niveau voor eerlijke ketens. Kijk ook op: https://idvo.org/ 

 

 

Kamerbrief 

 

AAN:

Fracties SGP en CDA

 

Nederlandse bedrijven dragen bij aan internationale ontwikkeling en de oplossingen van de grote vraagstukken van onze tijd zoals armoede, onrecht en klimaatverandering. Helaas zijn bedrijven ook vaak direct en indirect, via hun internationale ketens, betrokken bij mensenrechtenschendingen en milieuvervuiling. Zo wordt geschat wordt dat wereldwijd 45,8 miljoen mensen slachtoffer zijn van moderne slavernij en 150 miljoen kinderen illegaal werken, waarvan 73 miljoen zelfs onder gevaarlijke omstandigheden. De productie van landbouwgrondstoffen, zoals cacao, koffie en palmolie, of het verven van stoffen in de textielindustrie kan leiden tot ernstige milieuschade en inbreuk op de mensenrechten in productielanden.

 

Het wordt tijd dat we serieus werk maken van het voorkomen van dergelijke misstanden in de internationale ketens van bedrijven. Hiervoor is meer nodig dan vrijwillige samenwerking. Als betrokken en bezorgde christenen zijn wij vóór wetgeving in Nederland die ervoor zorgt dat bedrijven de problemen in de productieketens rondom mensenrechten en het milieu verder aanpakken. Wij geloven dat een verplichting voor bedrijven om mensenrechten en het milieu in de hele keten te respecteren nu mist binnen het Nederlandse beleid.

Wetgeving bevordert transparantie, zorgt voor gelijke regels voor alle bedrijven en versnelt gerichte acties van bedrijven om schade aan mensenrechten en het milieu in hun keten serieus aan te pakken. Een wettelijk kader geeft duidelijkheid over de norm en regels waaraan moet worden voldaan en maakt het mogelijk om misstanden effectiever te voorkomen en te verhelpen. Daarbij is het belangrijk dat bedrijven de kans krijgen om zich te verbeteren en te leren wat ze aan bijvoorbeeld kinderarbeid, moderne slavernij of ontbossing in hun ketens kunnen doen.

 

Nederland heeft een eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat bedrijven die op de Nederlandse markt opereren mensenrechten en het milieu in hun ketens respecteren. Ook in andere EU-landen, waaronder Duitsland, Oostenrijk en Finland wordt gewerkt aan het verplichten van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) middels IMVO-wetgeving. Als het kabinet nu doorpakt en ambitieuze wetgeving ontwikkelt, dan bevordert dat een ’race naar de top’ binnen de Europese Unie. Zo kan de Europese Unie zich bij toekomstige regelgeving baseren op de hoogste standaard en de meeste succesvolle elementen van nationale initiatieven. Zo kan Nederland een leiderschapspositie innemen in de Europese discussie en gidsland worden op dit onderwerp. De roep om IMVO-wetgeving is nu groter dan ooit. In september adviseerden werkgevers- en werknemersorganisaties in Nederland in de Sociaal-Economische Raad (SER) het kabinet om IMVO-wetgeving in te voeren.

 

Bovenal willen wij in deze ook een beroep doen op jullie christelijke identiteit. Het is immers de bijbel die ons voorschrijft om juist om te kijken naar de zieken, gevangenen hun vrijheid te geven, blinden hun herstel en onderdrukten hun vrijheid. Op vele plekken in de bijbel wordt ons voorgeleefd en geleerd dat onrecht en onderdrukking geen thuis kennen in het Koninkrijk van God. Waarom zou het dan wel plek mogen hebben in het leven hier en nu? Laten we juist nu als christenen en jullie als christelijke politieke partijen solidariteit tonen met onze naasten wereldwijd en ons inzetten om uitbuiting van mens en natuur tegen te gaan en juist zorg te dragen voor elkaar en de schepping.

 

Wij hopen en bidden dat onze regering politiek leiderschap zal laten zien door de stap te zetten naar goed doordachte wetgeving in Nederland. Wij roepen u daarom op om de initiatiefnota Tegen slavernij en uitbuiting – een wettelijke ondergrens voor verantwoord ondernemen van de ChristenUnie, GroenLinks, de PvdA en de SP en potentiele wetsvoorstellen die hieruit voortkomen te ondersteunen. Ook roepen wij u op om minister Kaag tijdens de begrotingsdebat over de vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2021 te stimuleren om met concrete plannen met betrekking tot IMVO-wetgeving te komen. Wij rekenen erop dat ook uw fractie zich hiervoor zal inzetten.

 

Hoogachtend,

 

Deze brief wordt op maandag 26 oktober naar de fracties van het SGP en het CDA gestuurd. Dank voor de belangstelling! 

 

 

 

Ondertekend door: 

 1. IJmert Muilwijk, voorzitter Micha Nederland  
 2. Annemarthe Westerbeek, coördinator Micha Nederland
 3. Marijke van Dalen, namens: Leger des Heils
 4. Nienke Westerbeek, namens: Compassion
 5. Luca Bruintjes, namens: IJM 
 6. Guido Sneep, namens: Buijten & Schipperheijn 
 7. Pieter Dirk Dekker, namens: PerspectieF ChristenUnie – Jongeren 
 8. Jan Wolsheimer, namens: MissieNederland 
 9. Derk Jan Poel, namens: Diaconaal Steunpunt 
 10. Veraniek Veldstra, Namens: Climate Stewards 
 11. Frans Huisman, namens: Diaconie PGLO Leek/ Oldebert 
 12. Erna en Jelle Keuer, namens:  Stichting Sjaloom Langzij
 13. Rianne Mulkhuyse, namens: Hervormde gemeente Vinkeveen 
 14. Wars Haarsma, namens: Bambook 
 15. Johan Selier, namens: CAMA Evangelische Gemeente Parousia Gouda 
 16. Wyger Wentholt 
 17. Henk Talsma 
 18. Gerard Schotanus
 19. Margreet Doornenbal 
 20. L. v/d Berg 
 21. Jurrien Hidding 
 22. Yvonne Hakvoort 
 23. Miriam Jongeneel, Micha Nederland 
 24. Willem Nijsse 
 25. Edwin Slijkhuis 
 26. David Rietveld 
 27. Marja van Duinen 
 28. Frans Bos 
 29. Judith Panhuis 
 30. Lottei Bom
 31. Ronit Waterlander
 32. Niels van der Stappen 
 33. Jan Hagedoorn
 34. Hans Bodaan 
 35. Egberdina van Mourik
 36. Elly de Mos 
 37. Fieke Bijnagte 
 38. Florian Zoet 
 39. Yael Bogaard 
 40. Irmgard Kelderman 
 41. Jiddo Marris 
 42. Alda Hendriksen
 43. Gea Zijlstra
 44. Frans Baan
 45. E. van Diggelen 
 46. Elselijn Baan 
 47. Francine Kok 
 48. Robert Scholma, Oud Voorzittter Tear 
 49. Marian vanWijland-van Swol 
 50. Anneke Huizinga 
 51. Ernie van der Weg 
 52. Sandra van Voorthuizen 
 53. Robert van Maastricht 
 54. Abel Moorlag 
 55. Leonie Oudijk
 56. Geke Scholte 
 57. Anne-marijke Levering 
 58. Roelie Nanninga 
 59. Jan Odding
 60. Marijke Maan
 61. Hilbert Annen 
 62. Willie Bos 
 63. Asjen van den Berg 
 64. Teresa Zilverberg 
 65. Thiska Venema 
 66. Emma Kolbeek
 67. Siebe de Boer 
 68. Ineke Bos – Joosse 
 69. Manon M. Baan 
 70. Marjoke van der Berg 
 71. Edward Sikkema
 72. Rianne de Glint 
 73. Jannet Leeuwdrent 
 74. Martine Ouwehand
 75. Corina Stins 
 76. Tedo Kiel 
 77. Rinske Eilander 
 78. Femmigje Kolbeek – van der Vegt 
 79. Aly Dijkhuizen 
 80. Henrike Roos 
 81. Hillie den Besten – v/d Wiel 
 82. Niels van Dijk 
 83. Martha van Vuuren-Groeneveld 
 84. Gert Olbertijn 
 85. Ilse van Veldhuizen 
 86. Eline van der Malsen 
 87. Sarah Gersse – Gondelach 
 88. Lisa van den Bergh
 89. Theanne Boer 
 90. Klaas Evers 
 91. Alies Haveman 
 92. Huibert van Os 
 93. Bart Luttik
 94. Esther van den Berg 
 95. Ronald Westerbeek 
 96. Eric Oosterom 
 97. Hans Burger 
 98. Ruben Jobsen
 99. Rianne Hartman 
 100. Carla Barmentlo
 101. Kees de Jong 
 102. Jaap van der Windt 
 103. Annemarie van Kranenburg 
 104. Peter Dijs 
 105. Gerard Verbeek 
 106. Annelies van der  Lee 
 107. Netty Uitterdijk  
 108. Nelleke Noort 
 109. Marian Verhagen
 110. Henrik van den Heuvel 
 111. René Janssen 
 112. Petra Seluma 
 113. Esther Zwaan
 114. Jacko de With 
 115. Marian van Zutven 
 116. Arianne Schoon – Harink 
 117. Matty van Leijenhorst, Groenekerken 
 118. Petra van Damme 
 119. Bram van der Beek 
 120. Maurtis Vermeulen 
 121. Christine van der Beek 
 122. Hester Oosterbroek 
 123. Renske Maasland 
 124. Rien van Harten 
 125. Anneke Heugens 
 126. Saskia van der Vight
 127. K. van der Knijff
 128. Irene van der Esch 
 129. C. Luijten 
 130. Alex Sytsma
 131. Marijke Volgers-van Wijk
 132. Rianne van Leeuwen
 133. Marco Versteeg
 134. Lonneke Elsinga
 135. Wolbert Meijer
 136. Koos van der Ree Doolaard
 137. NH Wieringa
 138. Petra van der Wal
 139. Johan Wikkerink
 140. Ineke van der Poel
 141. Adriaan van der Giessen
 142. Anne-Marie Koelewijn
 143. Rijn de Jonge
 144. Gerhard Messelink
 145. Jeroen Heemink
 146. Angelique Konijn-van Harten
 147. Jonathan Reining
 148. Ronald Huisman
 149. Anneke Brugman
 150. Marian Rijnbende
 151. Alle Jonkman
 152. Colinda Boender
 153. Ton de Gans
 154. H.G. Muijs-Koppelman
 155. K. Scheltens
 156. Lucas van der Veen
 157. Bas Groenwold
 158. Tineke van Dijk
 159. Diny Westerbeek
 160. Peter Dijs
 161. Gonnie Walrecht
 162.  Tineke Tensen
 163. Martine Versteeg
 164. Kees Stam
 165. Tiny Bos
 166. W.J. van den Hoek
 167. Erika Goudzwaard
 168. Jet Neerhof
 169. Evanne Boerrigter
 170. Edwin Poot
 171. Anne Groeneveld Mevr.
 172. Fieneke Visser
 173. Cornelia Klaver
 174. Ramon Müller
 175. Folkert de Jong
 176. N de de Leeuw
 177. Jacqueline Snijders
 178. Wicher Westerbeek
 179. Toos van der Vaart
 180. Anne-Mieke Faas
 181. Martin Wolters
 182. Wim Haarman
 183. Martine Munnik
 184. Joost Keesmaat
 185. Ischa Bijl
 186. Ineke Schaddelee
 187. Martine Stoutjesdijk
 188. Van Dooren C. van
 189. C Veldboom
 190. Dick van Dijk, namens:  Hartvoordekerk
 191. Ellen van der Pas
 192. Jan Breddels
 193. Wendy Hoorn-Licht
 194. Linda Van Zwol
 195. Aurelia Bakker-Ton
 196. H.A.W. Bakker, namens: Greformeerde Kerk Vrijgemaakt Delft
 197. Petra van Bodegraven
 198. Irm Kool
 199. Rinske Meijer
 200. Arend Smit, namens: Greformeerde Kerk Vrijgemaakt Delft
 201. Jacob Meijer
 202. Marjolein Koster
 203. Janine Lambrechts
 204. Tamar Hoebé
 205. Jacob Meijer
 206. Petra van der Weijden-Koster
 207. Jonathan Van Vliet
 208. Henk Baas
 209. Wilma Schoemaker
 210. Piet Balder
 211. Nieske Geerds-de Roos
 212. Jan Willem van der Velde
 213. Anna Van Geilswijk
 214. André Jager
 215. Tijs van den Brink
 216. HW de Boer
 217. Monique de Boer
 218. Jan van de Pavert
 219. Carolien Smit
 220. Minke Wagenaar
 221. Fokko De Bruine
 222. H De Jing
 223. Tirza van Faassen-van Loenen
 224. Els Visser
 225. Grytsje Van den Berg
 226. Bob Kagenaar Voorn, namens:  Stichting Verscheurd
 227. Sander IJsselstein
 228. Martin Van der Veer
 229. Heleen den Otter-Kuijper
 230. Annet Kloppenburg
 231. M.J. Ezendam
 232. J. Schoonveld
 233. Rian van houwelingen
 234. Selma Den Hartog
 235. Catrien dijkema-mendelts
 236. Henk Bisschop
 237. Martijn Van Geilswijk
 238. Gerard IJsselstein
 239. Albertus Clevering
 240. Matthy Westerdijk, namens: GKV Leek
 241. A.Y. IJsselstein-Wilbrink
 242. Nynke Meerse
 243. Marian Geerds
 244. Hilly Meijboom
 245. J.H. Dijkstra
 246. J. Winters-Folkers
 247. Jantje Jongsma
 248. Dineke Jansen-Speelman
 249. Jacob Krol
 250. Ineke Rutgers
 251. H Top Gkv
 252. Nelleke Jager
 253. Jolanda Boonstra
 254. Petranel Bos
 255. Klaas Korterink
 256. Jan Norden
 257. Catharina Van der Velde – Burgler
 258. Greetje Kruizinga
 259. Rian Wagenaar
 260. Greet Gort
 261. Margreet Harrewijn
 262. Jan Veldsema
 263. Henk Das
 264. H van der Poel
 265. Els Cornelisse
 266. Tjiddy Das
 267. Gemma Ter Maat
 268. Kor van der Woude, Namens:  GKV Leek
 269. Robert IJsselstein
 270. Jolanda den Hartog
 271. Gera Lenten
 272. Jan Leendert Harrewijn
 273. Frieda Ligtenberg
 274. Erik Ligtenberg
 275. Erik van der Laan
 276. G.L. Alias
 277. A.H. Veenstra
 278. Gerard van der Velde
 279. Koos Modderman
 280. Remko Veldman, Predikant PG Oud Avereest-Balkbrug
 281. Aart Van Blitterswijk
 282. W. den Dunnen
 283. Jolanda Feenstra
 284. J.M. Bouthoorn-van de Vuurst
 285. P.M. Bouthoorn
 286. Anneke Sikkema
 287. M. Rispens
 288. Servaas Baan
 289. Tineke van der Laan
 290. Paula Rispens
 291. Anneke Geerds
 292. Annet de Jonge
 293. Hanneke Heemskerk
 294. Janneke Pikkert
 295. Mark Verrips, namens: Micha groep sgravenzande
 296. Mirjam vd Loon
 297. Jan-Willem Duenk
 298. Gerard Geerds
 299. Alexander Westerbroek 
 300. Gerrit Janssen 
 301. Marian Verhagen 
 302. Henk van der Vegt 
 303. Alice van der Wal 
 304. Ruchama Marsman 
 305. Piet Nelemans 
 306. Annemarie van den Berg 
 307. Siebe Dijkstra, GKV Leek 
 308. Melis Burgler
 309. Janny Dijkstra – Knot 
 310. Gerrit Janssen 
 311. G. Gijsbertsen