Ine Voorham – Kan het anders?

Voor duurzaamheid zijn miljarden nodig

…Als het echt wat moet worden met onze aarde en haar schatten dan zullen miljarden mensen het zich aan moeten trekken dat het anders kan.

 

Dag van de duurzaamheid, kabinet dingt af op Europese klimaatdoelen, kabinet onder druk door haperend energieakkoord, de duurzame TOP 100, allemaal koppen uit mijn krant. Wat denk ik als ik dat lees? Ik, een gewone Nederlander, een van de 17 miljoen die met vallen en opstaan er in het leven het beste van probeer te maken.
Het bracht me bij de vraag hoe het toch komt dat ik bij het woord ‘duurzaamheid’ niet echt warm word. Zondagavond hoorde ik Herman Pleij, spreker bij de NTR Academie. uitleggen wie de Nederlander is, dus hoe ik in elkaar zit. Opgelucht haalde ik adem, ik ben niet gierig, maar zuinig. Dus behoedzaam en spaarzaam. Dat zijn allemaal synoniemen voor duurzaam.

 

Waarom komt er dan geen doorbraak en omarmen we niet massaal de millenniumdoelstellingen, waaronder het zuinig omgaan met de bronnen van de aarde? Waarom komt er nog steeds geen echte verandering in mentaliteit bij alle wereldburgers? Komt het omdat ik, en de meeste mensen, niet van ‘duur’ houden? Het woord ‘duur’ kennen we al vanaf de 11de eeuw. Toen in de betekenis van ‘prijzig’, in de 15de eeuw is de betekenis ‘tijd daaraan toegevoegd’. Als het nodig is, mag iets best wel wat kosten, maar duur is over de rand. Dan voel je je al gauw bekocht.

 

Waarom heb ik moeite met het woord ‘duurzaamheid’? Ik eet al meer dan dertig jaar vegetarisch. Ik breng mijn vakanties door op een natuurcamping. Vind het een sport om mijn auto op de parkeerplaats te laten staan en de fiets te gebruiken. Ik sorteer mijn afval, als iets stuk gaat, probeer ik het te (laten) repareren, ik hoef niet het nieuwste van het nieuwste te hebben. Ik ben christen, ik geloof in God en dat Hij ons de aarde en elkaar heeft toevertrouwd. Dat betekent voor mij opletten hoe je met elkaar en met de dingen omgaat. Ik ben ambassadeur van Micha Nederland, een organisatie die mensen uitnodigt trouw te zijn, recht te doen en oog te hebben voor wie God is en hoe God de aarde en het leven van de mens daarop heeft bedoeld. Op 19 oktober, Micha Zondag zal in kerken de uitnodiging om zuinig met elkaar en de schatten van onze aarde om te gaan opnieuw op verschillende manieren klinken.

 

Sinds de dag van de duurzaamheid, vrijdag 10 oktober, weten we dat Bas Eickhout, Europarlementariër van GroenLinks, dit jaar koploper is in duurzaam zijn. Het is altijd leuk als je ergens koploper in bent, maar als het echt wat moet worden met onze aarde en haar schatten dan zullen miljarden mensen het zich aan moeten trekken dat het anders kan. Dat het leuk en uitdagend is om verantwoord om te gaan met alles wat aan ons is toevertrouwd. Dat je er met elkaar er een sport van kunt maken om zorgvuldig en zorgzaam om te gaan met de aarde en de mensen die de aarde bevolken.

 

Ik zal nooit in die Top 100 verschijnen, terwijl ik als doorsnee burger toch erg mijn best doe, maar dat is niet belangrijk. O, ja Herman Pleij heeft me nog een ander vergezicht geboden, het modewoord ‘moet kunnen’. Ik ben niet zo van modewoorden, maar als het behulpzaam is om het goede doel te realiseren, vind ik het prima. Het lijkt me geweldig als het mode wordt dat iedereen oog heeft voor de ander en voor de aarde die we samen delen. Eerlijk delen graag. Niet voor een seizoen, natuurlijk, maar voor altijd. Zuinig zijn op elkaar en op de aarde. moet kunnen!

 

Ine Voorham

Ambassadeur Micha Nederland

 

 

Thema van de Micha Zondag is dit jaar ‘Heel de Schepping’. Het kerkenpakket bestaat uit 4 preekschetsen, liederen, gebeden, kinder-en tienerprogramma’s. Het materiaal is hier  gratis te downloaden. Het biedt handvatten voor iedere gemeente om op verschillende wijze invulling te geven aan de Micha Zondag.