Ik hoor jullie klacht

Op zondag 20 oktober staan duizenden kerken wereldwijd stil bij gerechtigheid. Micha Zondag staat dit jaar in het teken van armoede veroorzaakt door financiële wanpraktijken en corruptie. Het thema is: “Ik hoor jullie klacht”, geïnspireerd op het bijbelse Jakobus 5. Op Micha Zondag staat gerechtigheid centraal in kerkdiensten van Zuid-Amerika tot Afrika en Europa. In 2013 is er bijzondere aandacht voor armoede als gevolg van corruptie, uitbuiting en dichter bij huis: belastingontwijking.

 

Jacobus, tijdgenoot van Jezus, laat in het gelijknamige bijbelboek zien dat dit onrecht niet ongezien mag blijven. Daar staat onder meer: “Hoor de klacht van het loon dat u de arbeiders die uw velden maaiden hebt onthouden. Het geroep van de maaiers is tot de Heer van de hemelse machten doorgedrongen.”

De Michabeweging roept mensen op in navolging daarvan ook de klacht te horen van hen die, waar ook ter wereld, onrechtvaardig behandeld worden.  Micha Nl biedt een pakket met preekschetsen, liederen, kinder- en tienermateriaal rond dit thema.

 

Voor jongeren

In het MichaZondagpakket is dit jaar een speciaal jongerenpakket toegevoegd, geënt op het onlangs gelanceerde project Micha Young. Dit project laat jongeren, soms letterlijk, proeven wat onrecht is maar biedt ook praktische tips om dit aan te pakken in hun eigen leven of verder weg. Het project bestrijkt vier avonden en een weekend vol confronterende opdrachten, tips en bijbelteksten.  Bedoeld voor jeugdgroepen om samen na te denken en mee te maken hoe je zelf als jongere onrecht en armoede kunt terugdringen.

 

Zuiden

Het initiatief voor de Micha beweging komt uit het Zuiden van de wereld. In 84 landen overal op de wereld verenigen ngo’s en kerken zich om samen een krachtige oproep tegen armoede en onrecht te laten horen. Waarbij de Bijbelse boodschap om recht te doen en de Millenniumdoelen een belangrijke inspiratie vormen.

 

Miljoen

In 2013 staat het thema corruptie centraal. Juist omdat corruptie een van de belangrijkste veroorzakers van armoede is. Veel zuidelijke NGO’s en kerken worstelen hier mee, maar ervaren tegelijkertijd dat hier nog veel te weinig aandacht voor is. De Michabeweging is daarom de actie ‘Exposed: shining a Light on corruption’ gestart. Met een speciale petitie, de Global Call, roept het mensen en de G20 op dit krachtig aan te pakken. Micha mikt op een miljoen handtekeningen om deze Global call vervolgens medio 2014 aan de G20 aan te bieden.