Tips voor de cursusleider

Als cursusleider heb je een bijzondere taak. Er komt namelijk best veel op de cursisten af. Goed en recht doen omvat veel verschillende onderwerpen. En niet altijd valt eenvoudige antwoorden te geven. Ook de motivatie om de cursus te volgen zal per deelnemer verschillen. Daarom is het van belang ervoor te zorgen dat de cursisten van elkaar kunnen leren. Dat betekent respectvol luisteren in een goede onderlinge sfeer. Alleen dan zullen mensen open staan om bepaalde gewoonten los te laten en hun levensstijl te veranderen.

 

De goede sfeer bereik je door te beginnen jezelf kwetsbaar op te stellen. Laat zien hoe onrecht in de wereld jou raakt. En dat je je soms zo machteloos kunt voelen. Maar ook dat je bijvoorbeeld bemoedigd wordt door initiatieven om je heen. In de samenleving heerst een groeiend verlangen om zelf iets goeds tot stand te brengen. Er komt steeds meer aandacht voor corruptie en ongelijkheid.

En duurzaam leven is de geitenwollensokken-sfeer ontgroeit. Hiermee kun je je laten inspireren. Tegelijkertijd kun je met de cursus duidelijk maken dat goed en recht doen bovenal een Bijbelse oproep is.

 

Enkele andere tips.

  • Het leiden van een Micha Cursus vergt een goede voorbereiding. Als cursusleider is het raadzaam een informatieavond bij te wonen. Deze avonden worden het hele jaar door aangeboden, op diverse plaatsen in het land.
  • De Micha Cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten plus een praktijkdag. De bijeenkomsten vinden plaats op een vaste avond, één keer in de twee weken. Voorkom dat er een langere periode tussen zit.
  • Een Micha Cursus voldoet het meest als het aantal deelnemers niet te groot is. Houd het op twaalf tot maximaal vijftien cursisten.
  • Elke Micha-avond begint met een gezamenlijke maaltijd. Zo kunnen de deelnemers elkaar nog beter leren kennen. Bovendien bevordert samen eten het gevoel van delen. Zorg dat deze maaltijden met behulp van anderen goed worden gepland.
  • Elke bijeenkomst bevat opdrachten die de deelnemers thuis uitvoeren. Neem ze samen door, zodat iedereen weet wat de bedoeling is. En besluit elke bijeenkomst met de vraag ‘wat heb ik vanavond geleerd?’.
  • De praktijkdag is de kern van de Micha Cursus. Om deze te doen slagen, moet je ruim van tevoren nadenken over de invulling. De cursus bevat tal van suggesties. Projecten worden in twee- of drietallen uitgevoerd.
  • De slotbijeenkomst biedt mogelijkheden om deze op een andere manier vorm te geven. Centraal staat de terugblik, maar denk samen ook na over wat de cursisten na afloop voor elkaar kunnen betekenen.