“Het kan toch niet waar zijn dat…”

Blog – door Richard de Vree

 

In de periode dat ik werkzaam was als korpsofficier (leider van een kerkelijke gemeente van het Leger des Heils) in Hilversum, ontstonden er initiatieven rondom: ‘goed doen’ en ‘recht doen’. En prachtige combinatie!

 

Het Leger des Heils staat bekend om de inzet voor mensen in nood, zonder enige vorm van discriminatie. We worden gezien als een organisatie, die veel ‘goed’ doet. Regelmatig wordt het Leger des Heils dan ook genoemd als het voorbeeld van/voor de kerk, die goed begrepen heeft wat Jezus zegt in Matteüs 25, vrij vertaald naar Richard de Vree:  “Dat wat voor je je medemens doet (‘goed’ doet), dat heb je (ook) voor Mij gedaan!”.

 

Eerlijk is eerlijk dat maakt mij gepast trots op de organisatie waaraan ik met hart en ziel verbonden ben. Tegelijkertijd word ik er ook verlegen van. In de huidige tijd zijn er veel kerken, die ook ruimhartig tijd en geld besteden aan ‘goed’ doen. Het Leger des Heils is zeker niet de enige.

 

Bovendien het ‘goed’ doen van het Leger des Heils, zegt weinig tot niets over de bijdrage die ik persoonlijk hieraan lever. Ik bedoel… namens het Leger des Heils soep uitdelen, is makkelijk, maar je eigen lunchpakket delen met een onbekende, die niets blijkt te hebben en bedelend op het station zit, is andere koek. Dan komt het aan op een persoonlijke investering, in tijd en aandacht. In de ontmoetingen met mensen die op je weg komen, in je familie, in je buurt gestalte te geven aan dat ‘goed’ doen.

 

En dan ‘recht’ doen. Jazeker, dat doen we ook als christelijk Nederland, maar dat zou nog wel wat sterker mogen. Letterlijk en figuurlijk opstaan voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Wat mij betreft mogen we als kerken en christelijke organisaties sterker ons geluid laten horen: “Het kan toch niet waar zijn dat…”. Opstaan voor recht en gerechtigheid. En ook hier geldt, dat we in ons eigen leven dezelfde uitdaging hebben.

 

In 2018 heeft Micha Zondag het thema ‘Arm raakt rijk – Rijk raakt Arm’ meegekregen. Ook dat ‘raken’ zou mijns inziens heel persoonlijk moeten. Het is mooi als we als samenleving de verbinding zoeken tussen arm en rijk. Het is prachtig dat we in de wereld zoeken naar verdeling van gelden, zodat iedereen te eten en te drinken en onderdak heeft. Dat helpt zeker mee, maar nog mooier is het als u, jij en ik persoonlijk geraakt worden en daar vanuit persoonlijk delen met die ander. Maar meer nog onze persoonlijke aandacht schenken aan de ander, dan raken wij elkaar echt, in de persoonlijke ontmoeting. Arm en rijk wordt dan minder relevant. De overbekende woorden van Micha zijn namelijk heel persoonlijk aan ieder mens gericht. Een oproep aan u, jou en mij om recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg onze God gaan.

 

Mooi om dat vanuit de kerk te doen, maar dat ontslaat ons niet van de verplichting om ook persoonlijk de hand aan de ploeg te slaan. Er is voor mij nog wel wat winst te behalen in ‘goed’ doen en ‘recht’ doen. En bij u, bij jou?

 

Majoor Richard de Vree is operationeel directeur Leger des Heils Kerkgenootschap.