Slavernij afgeschaft?

Op 1 juli is het 150 jaar geleden dat Nederland de slavernij afschafte in Suriname en op de Nederlandse Antillen. Veel kerken staan hier op 30 juni of later dit jaar hopelijk bij stil.

 

Ondermeer de EA, EBG en de Raad van Kerken organiseren maandag 1 juli een dienst in Amsterdam om de afschaffing te vieren.

 

Preek

Als handreiking voor het nadenken hierover biedt Micha Nederland via deze website een Preek en liturgie over het thema slavernij. Ook over die vormen van slavernij die anno 2013 nog bestaan. 
Rapper Rivelino maakte een indrukwekkende rap: God is niet wit.  Onder datzelfde thema verscheen eerder ook een boek.

 

Helaas zijn er anno 2013 nog steeds mensen die kleding en producten maken onder zulke mensonterende omstandigheden dat je het slavernij zou kunnen noemen. Confronterend testje: Hoeveel slaven werken er voor jou?

 

Voor de herdenkingsdienst is een mooie tekst gemaakt:

 

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in God, de Schepper.
Hij geeft ons adem en ziel.
Alle leven komt van Hem;
gevarieerd qua kleur, tongval en leefwijze; 
we zijn allen gelijk en kostbaar,
mensen naar Gods hart.
Wij geloven dat God het leven beschermt;
dat God een verbond aan gaat met de schepping;
en dat wij, mensen, daarin een partner zijn.

 

We geloven in Jezus, de Messias,
die het leven dient,
die het leven verankert in de eeuwigheid
door het kruis en door Zijn opstanding.
Jezus brengt ons leven diepgang,
als Hij voorrang geeft aan mensen in de marge,
als Hij kwetsbare mensen insluit.
Wij geloven dat ons doen en laten op een zelfde manier
waardigheid van mensen mag zoeken.

 

We geloven in de Heilige Geest,
en bidden dat die Geest ons geleidt.
Wij geloven dat God ons roept
om eenheid van kerk en mensen te ervaren, 
om verzoening zichtbaar te maken.

 

We belijden hier samen ons geloof.
We spreken uit het verbond met God serieus te willen nemen
door verdraagzaam te leven, solidair en met onderling respect.
Wij loven God,
Schepper, Verlosser, en Geest.

Amen