Liefde voor alles wat leeft

 

Kijk eens goed naar de afbeelding bij Micha zondag. Al die witte schepselen, gerangschikt in de kleuren van de regenboog. Met helemaal onderaan twee mensen. En het totaal in de vorm van een hart. Hier is over nagedacht. Over deze eenvoudige afbeelding zou je een boek kunnen schrijven! Zoveel zit erin. Ik houd het bij een korte blog, waarin ik de kern uitleg. Het draait allemaal om de verhouding tussen mens en natuur.

 

Piramide

Velen geloven dat je die verhouding het best als een piramide weergeeft. Bovenaan de mens, dan de grote zoogdieren, daaronder kleine dieren, dan planten en eencellige wezens. Een rangorde die aangeeft welke grote rol de mens speelt. Hij is verantwoordelijk (in de gunstige uitleg) of mag over alles beschikken (in de minder gunstige uitleg). Lange tijd was dit het overheersende wereldbeeld.

 

Cirkel

Velen zijn ervan overtuigd dat door deze manier van denken de natuur wordt uitgebuit, het klimaat verandert en zeeën vol plastic afval liggen. De milieubeweging zet er daarom graag een ander beeld tegenover: een cirkel met daarin alle schepselen, waaronder ook de mensen. In dat denkbeeld zijn de mensen schepselen onder de andere schepselen. Ze spelen een bescheiden rol. Ze nemen niet meer plek in dan hun toekomt. Ze belasten de aarde niet onevenredig zwaar.

 

Hart

Maar twee dingen ontbreken in dat laatste beeld. Mensen zijn verantwoordelijke schepselen. En mensen kunnen een diepe motivatie ontwikkelen om goed voor de schepping te zorgen. Vanuit die motivatie zijn ze dienstbaar aan de schepping, zetten ze zich in voor de groei en bloei van alles wat leeft. Het kernwoord is liefde. Liefde voor de grote Schepper, die zijn schepping aan mensenhanden toevertrouwde. Kijk nog eens een keer naar die afbeelding bij Michazondag! Zie je het?

 

Dit jaar is het thema van de Micha Zondag (20 oktober): De regenboog: hoop voor mens en dier.

 

Download hier het Micha Zondag Materiaal 


 

Embert Messelink is directeur van natuurbeweging A Rocha. A Rocha is partner van Micha Nederland.

 

Ter gelegenheid van Micha Zondag hebben we verschillende mensen gevraagd een blog te schrijven n.a.v. ons jaarthema De regenboog: hoop voor mens en dier.