Groen, gul, eerlijk en gastvrij

Na tien jaar predikantschap in Delfgauw verhuis ik in juli met mijn gezin naar Bolsward. Een van de dingen die ik zal missen in Delfgauw is de Deltagroep.

 

Veel kerkelijke gemeentes kennen een alphagroep, en soms het vervolg daarop de bètagroep. De gammagroep is een groep in de kerk die voor bijvoorbeeld ouderen klusjes doet. In Delfgauw hebben we een Deltagroep.

De delta is de Griekse letter d van dienen. We denken vooral na over de thema’s groen, gul, eerlijk en gastvrij. Vier keer per jaar komen we bij elkaar en doen Bijbelstudie: wat zegt de Bijbel over armoede en gerechtigheid doen? Daarna bespreken we praktische thema’s met elkaar. De Deltagroep is, zeg maar, een vervolg op de Micha Cursus. Maar je kunt natuurlijk ook instappen zonder de Micha Cursus te hebben gedaan.

Verschil maken

De Bijbel spreekt heel veel over gerechtigheid en armoede. In meer dan 1500 Bijbelverzen wordt duidelijk dat God wil dat we omzien naar weduwen en wezen, dat we eerlijk delen van wat we hebben gekregen en dat God geen armoede wil. Rijkdom en hebzucht zijn slecht voor ons geestelijk leven en maken dat we meer met onszelf bezig zijn dan met God en de naaste.

Dit horen we vaak en we weten het wel. Maar het geeft ook vaak een machteloos gevoel. We zijn nu eenmaal in een rijk land geboren. Er zijn zoveel arme mensen in de wereld. Het verschil dat we kunnen maken is vaak zo klein. We hebben het vaak druk. Er wordt in onze maatschappij veel gevraagd. Soms ontbreekt de energie om onze levensstijl te veranderen. Ook als we weten dat we het ‘eigenlijk’ zouden moeten…

Samen veranderen

In de Deltagroep proberen we elkaar te bemoedigen om stappen te zetten in het veranderen van onze levensstijl. We zijn ervan overtuigd dat God dat van ons vraagt. We kunnen niet ongeremd doorgaan met het opmaken van grondstoffen en het kopen van goedkope producten uit landen waar mensen worden uitgebuit. Het hoort bij de integriteit van een christen om te willen veranderen.

In je eentje lukt dat niet gemakkelijk dus stimuleren we elkaar. Afgelopen keer hebben we elkaars energieverbruik besproken. Waar kun je bezuinigen? Wat maken zonnepanelen voor verschil? Zullen we afspreken dat we volgend jaar het verbruik tien procent om laag brengen? Kijken of dat lukt.

 

Als Deltagroep verzorgen we ook informatie voor de hele gemeente over bijvoorbeeld eerlijke koffie, thee en fruit. Hoe kun je het gebruik van zeep verminderen en wat zijn de feiten over klimaatsverandering?

Belijden en doen
De valkuil van een Deltagroep is dat je elkaar de maat neemt. Daar moet je met elkaar voor waken, want geen twee huishoudens zijn hetzelfde. Paulus schrijft: Verkondig de boodschap, blijf aandringen, of het nu uitkomt of niet, wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist. (2 Tim. 4: 2)

 

Dat geduld is essentieel! Maar laten we elkaar wel in groepsverband blijven aansporen onze levensstijl te laten passen bij wat we belijden.

 

Jaap van der Windt is predikant (PKN) in Delfgauw en auteur van het boekje Niet meer dan eerlijk, een bijbels pleidooi voor sober leven. Dit artikel is eerder gepubliceerd op Het Goede Leven