Teken de petitie

Micha Nederland vindt het belangrijk om de politiek in Nederland te motiveren en activeren tot het aanpakken van belastingontwijking en daarmee te vragen om meer Gerechtigheid in Geld. Jouw hulp hebben we daarbij hard nodig.

In samenwerking met Tax Justice Netwerk is een petitie gestart, gericht aan de minister van Financiën. De Nederlandse regering wordt aangeschreven omdat internationale bedrijven Nederland gebruiken om belasting te ontwijken. Vaak door gebruik te maken van een Nederlandse brievenbusmaatschappij – een bedrijf dat vrijwel alleen op papier in Nederland is gevestigd (in Nederland zijn er wel 14.000!). Via zo’n brievenbusmaatschappij kan een bedrijf winst verschuiven naar een belastingparadijs en hoeft er daar veel minder belasting over betalen. Zo’n bedrijf betaalt dan dus te weinig belasting aan het land waar het feitelijke actief is.

 

Vooral ontwikkelingslanden zijn hiervan de dupe: jaarlijks lopen ze miljarden mis door belastingontwijking. Alleen via Nederland jaarlijks al minstens 460 miljoen euro. Geld dat hard nodig is om scholen, ziekenhuizen en wegen te financieren. Ook de EU zelf ondervindt veel schade van dit soort constructies, jaarlijks loopt deze op tot 150 miljard euro aan gemiste belastinginkomsten. Overal in de wereld draaien gewone burgers en het midden- en kleinbedrijf op voor de alsmaar groeiende rekening, omdat die wél gewoon belasting moeten betalen. In plaats van een eind te maken aan deze oneerlijke praktijken, is er steeds meer concurrentie tussen landen: welk land biedt multinationals de beste voorwaarden en de laagste tarieven. Dit kan zo niet langer. Wij willen een eerlijk belastingsysteem!

 

Daarvoor is het nodig dat internationale bedrijven eerlijk hun belasting gaan betalen. Maatregelen die hiervoor kunnen zorgen zijn om internationale bedrijven te verplichten openbaar te rapporteren over waar ze actief zijn en hoeveel belasting ze betalen per land, concrete afspraken te maken tegen de internationale belastingwedloop, door onder meer het Europese plan tegen belastingconcurrentie te steunen, om de afspraken tussen de belastingdienst en internationale bedrijven openbaar te maken en zorg te dragen dat dit ook internationaal de praktijk wordt en door als overheid in te staan voor een gelijkwaardige plaats van ontwikkelingslanden aan de internationale onderhandelingstafel.

 

De petitie is inmiddels aangeboden aan staatssecretaris Wiebes. 30.000 mensen ondertekenden de petitie.