Bijbelstudie

Speciaal voor de campagne Gerechtigheid in Geld is cursusmateriaal ontwikkeld. Deze cursus staat stil bij het systeem van en de oplossingen voor belastingontwijking, waarom het als christen belangrijk is hier aandacht aan te besteden en op welke manier we iets – hoe klein ook – aan het probleem kunnen doen. De cursus bestaat uit drie modules, elke module duurt tussen de anderhalf en twee uur en is bedoeld voor groepen van 8-15 personen. De modules kunnen los van elkaar gebruikt worden.

Filmpjes

Bij het cursusmateriaal horen een aantal filmpjes. Deze staan in onderstaand overzicht verzameld:

Cursus Module 1:

Cursus Module 2: 
Geen filmpjes

 

Cursus Module 3: