Campagne

Het is tijd voor actie, tijd voor gerechtigheid in geld. In een wereld waarin bedrijven hun best doen zo weinig mogelijk belasting te betalen en rijken alleen maar rijker lijken te worden, is het belangrijk te blijven strijden voor een meer rechtvaardige en eerlijke wereld met daarin vooral aandacht voor mensen die elke dag met armoede geconfronteerd worden. De verdeling van geld en de verdeling van welvaart speelt daarin in een belangrijke rol.

 

In de campagne richten we ons op de gevolgen die belastingontwijking heeft voor mensen die het minder hebben in ontwikkelingslanden, maar ook hier in Nederland. De politiek en bedrijven worden opgeroepen maatregelen te nemen aan de omstandigheden waardoor bedrijven belasting kunnen ontwijken, zodat iedereen eerlijk belasting betaald om de diensten waar ook bedrijven gebruik van maken te kunnen (blijven) financieren. Hoewel voor ontwikkelingslanden belastingontwijking slechts een van de vele problemen is, is het wel een belangrijk probleem en verdient het onze aandacht.

 

De campagne wil meer bewustzijn creëren onder kerken en christenen over dit probleem. Daarvoor zijn verschillende materialen beschikbaar. Een themapakket voor kerken om te gebruiken tijdens kerkdiensten, met daarin preekschetsen, kinder- en jeugdmateriaal en tips voor het gebruik van liturgie. Er is cursusmateriaal beschikbaar voor verenigingen, Bijbelkringen en huisgroepen om een bijeenkomst aan het onderwerp Gerechtigheid in Geld te wijden. Naast het creëren van bewustzijn willen we christenen ook activeren een rol te spelen om Gerechtigheid in Geld te bereiken. Hiervoor worden verschillende acties op deze site aangeboden. Ook kun je hiermee mensen om jou heen activeren.